Co trzeba wiedzieć

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym.

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą zarówno zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej jak i online (w zależności od formy w danym semestrze). Prosimy o uważne zapoznanie się z poszczególnymi terminami.

Konto użytkownika – założenie konta wymaga uzupełnienia odpowiednich danych i potwierdzenia utworzenia konta poprzez linka wysyłanego na adres mailowy przypisany do konta. Poprzez konto rejestrujemy dzieci na zajęcia. Założenie konta i dodanie danych dziecka NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REJESTRACJA NA ZAJĘCIA. Do konta można dodać dowolną ilość dzieci. Konto jest dostępne cały czas i w razie zmiany adresu numeru telefonu czy szkoły można te dane edytować. Na koncie rodzic ma dostęp do wykładów, na które chodzi dziecko oraz laboratoriów, na które jest zapisane.

Rejestracja na wykłady online – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez utworzenie swojego konta na stronie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego oraz dodanie do niego danych dzieci, a następnie zarejestrowanie ich do wybranej filii wg. instrukcji Rejestracji. W przypadku jeśli mamy już konto, a chcemy zarejestrować dziecko/dzieci na kolejny semestr zajęć, nie ma potrzeby zakładania nowego konta. Rejestracja jest możliwa i aktywna jedynie w wyznaczonym terminie. Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci w wieku 7-12 lat (uczniowie szkoły podstawowej).

Rejestracja na warsztaty – na warsztaty mogą zgłaszać się jedynie dzieci zapisane wcześniej na wykłady online danego semestru zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Przy zapisach na warsztaty obowiązuje kolejność zgłoszeń, z racji limitowanej ilości miejsc. Wyjątkiem jest Filia w Ustrzykach Dolnych, gdzie prowadzona jest rekrutacja wyłącznie na warsztaty.

WYKŁADY – dostęp do wkładów online otrzymują wszystkie dzieci zarejestrowane w danej filii DUT. W semestrze zimowym 2021-22 prowadzone będą wykłady online w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams dla Filii Mielec, Jasło, Dębica oraz w Rzeszowie. Wykłady nie będą nagrywane. W Ustrzykach Dolnych prowadzone będą wykłady w formie stacjonarnej.

WARSZTATY ONLINE – zajęcia w formie online (w semestrze zimowym 2021-22 w Rzeszowie) odbywają się na platformie Microsoft Teams.  Warsztaty online trwają 1,5 h, nie są zajęciami nagrywanymi, dlatego prosimy o punktualne dołączanie do zajęć.   Zachęcamy by uczestnicy zajęć mieli włączone kamery, ułatwi to prowadzącemu prowadzenie zajęć i bezpośrednią relację z dziećmi. Przed zajęciami online wysyłamy drogą mailową link do zajęć wraz z listą niezbędnych materiałów, które trzeba przygotować. Zachęcamy do zapoznania się z  instrukcją dołączania do zajeć. 

WARSZTATY STACJONARNE – warsztaty stacjonarne w semestrze 2021-22 prowadzone będą dla Filii Jasło, Mielec, Dębica oraz Ustrzyki Dolne. Każdy warsztat będzie trwał 1,5 h. Na zajęciach będzie sprawdzana obecność. Dzieci wychodzą z sali jedynie do ubikacji, są do niej odprowadzane i przyprowadzane z powrotem przez wolontariuszy DUT. Harmonogram zajęć dostępny jest na koncie rodzica.

Odbiór materiałów na warsztaty online – dla osób zapisanych na warsztaty online zapewniamy niezbędne materiały. Materiały będzie można odebrać w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu (informacja „kiedy i gdzie” wysyłana będzie drogą mailową).

Formularz uczestnika i numer rejestracyjny DUT– jest generowany automatycznie wg danych dziecka i rodzica wpisanych w koncie użytkownika. Wydrukowany i podpisany formularz należy zabrać ze sobą w dzień odbioru materiałów na zajęcia warsztatowe. Jeśli dziecko zostanie zarejestrowane na warsztaty to formularz można pobrać również z konta użytkownika (zakładka MOJE ZAJĘCIA – tabelka DOKUMENTY).

Pierwsze zajęcia warsztatowe (w formie stacjonarnej) – na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany formularz, który otrzymali Państwo w pierwszym mailu z prośbą o potwierdzenie rejestracji, lub pobrali z konta użytkownika. Na jego podstawie dziecko otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Na pierwsze zajęcia przychodzimy najpóźniej 15 min. przed ich rozpoczęciem.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia przychodzimy odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 15-10 min przed rozpoczęciem – osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić go na każde zajęcia warsztatowe (zajęcia w formie stacjonarnej)

Indeks – indeks uzupełniają rodzice – należy go podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i uzupełnić wg planu zajęć na dany semestr, wpisując temat zajęć, imię i nazwisko wykładowcy. Dziecko, które będzie miało nieuzupełniony indeks nie otrzyma wpisów. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru w czasie zajęć. (zajęcia w formie stacjonarnej)

Dyplom – wszyscy uczestnicy zajęć warsztatowych Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymują pamiątkowy dyplom – dyplomy wręczane są na ostatnich zajęciach w semestrze (zajęcia w formie stacjonarnej)

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie (PLANY ZAJĘĆ), daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie. Plan zawiera krótką informację odnośnie tematyki zajęć.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany w koncie użytkownika

Udostępnij: