Co trzeba wiedzieć

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poszczególnymi terminami.

Konto użytkownika – założenie konta wymaga uzupełnienia odpowiednich danych i potwierdzenia utworzenia konta poprzez linka wysyłanego na adres mailowy przypisany do konta. Poprzez konto rejestrujemy dzieci na zajęcia. Założenie konta i dodanie danych dziecka NIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z REJESTRACJA NA ZAJĘCIA. Do konta można dodać dowolną ilość dzieci. Konto jest dostępne cały czas i w razie zmiany adresu czy numeru telefonu można te dane edytować. Na koncie rodzic ma dostęp do wykładów, na które chodzi dziecko oraz warsztatów, na które jest zapisane.

Rejestracja na wykłady – rejestracji można dokonywać jedynie poprzez utworzenie swojego konta na stronie Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego oraz dodanie do niego danych dzieci, a następnie zarejestrowanie ich do wybranej filii wg. instrukcji Rejestracji. W przypadku jeśli mamy już konto, a chcemy zarejestrować dziecko/dzieci na kolejny semestr zajęć, nie ma potrzeby zakładania nowego konta. Rejestracja jest możliwa i aktywna jedynie w wyznaczonym terminie. Rejestrować na zajęcia można jedynie dzieci w wieku 7-12 lat (uczniowie szkoły podstawowej).

Rejestracja na warsztaty – na warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie oraz Filii Jasło, Mielec, Dębica, Ustrzyki Dolne, Zarszyn mogą zgłaszać się jedynie dzieci wylosowane wcześniej na wykłady danego semestru. Przy zapisach na warsztaty obowiązuje kolejność zgłoszeń, z racji limitowanej ilości miejsc (120 osób – Rzeszów, Mielec, Jasło, Dębica; 60 osób – Ustrzyki Dolne, Zarszyn).

WYKŁADY – wykłady są prowadzone stacjonarnie. Zajęcia odbywać się będą w grupach 100-osobowych (Rzeszów), 80-osobowych (Filia Jasło, Mielec i Dębica) lub 60-osobowych (Filia Ustrzyki Dolne lub Zarszyn). Każdy wykład będzie trwał 1 h. Na zajęciach będzie sprawdzana obecność. Dzieci mogą wychodzić z sali jedynie do WC, są do niej odprowadzane i przyprowadzane z powrotem przez wolontariuszy DUT. Harmonogram zajęć dostępny jest na koncie rodzica.

WARSZTATY – warsztaty są prowadzone stacjonarnie. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach. Każdy warsztat będzie trwał 1,5 h. Na zajęciach będzie sprawdzana obecność. Dzieci mogą wychodzić z sali jedynie do WC, są do niej odprowadzane i przyprowadzane z powrotem przez wolontariuszy DUT. Harmonogram zajęć dostępny jest na koncie rodzica.

Formularz uczestnika i numer rejestracyjny DUT – jest generowany automatycznie wg danych dziecka i rodzica wpisanych w koncie użytkownika. Wydrukowany i podpisany formularz należy zabrać ze sobą na pierwsze zajęcia wykładowe. Formularz będzie generował się tylko osobom wylosowanym (przyjętym) na wykłady. Formularz znajduje się na koncie użytkownika w zakładce „moje zajęcia” – wykłady (obok imienia i nazwiska przyjętego dziecka).

Pierwsze zajęcia wykładowe – na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany formularz, który można pobrać z konta użytkownika. Na jego podstawie dziecko otrzymuje identyfikator, indeks oraz wyprawkę. Na pierwsze zajęcia przychodzimy najpóźniej 15 min. przed ich rozpoczęciem.

Punktualność na zajęcia i odbiór dziecka po ich zakończeniu – na zajęcia przychodzimy odpowiednio wcześniej, najlepiej przyjść 10-15 min przed rozpoczęciem – osoby, które się spóźniły mogą nie zostać wpuszczone na salę. Zaraz po zakończeniu zajęć rodzice mają obowiązek odebrania dziecka, organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończeniu zajęć dla danej grupy.

Identyfikator – dziecko ma obowiązek przynosić go na każde zajęcia.

Indeks – indeks uzupełniają rodzice – należy go podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i uzupełnić wg planu zajęć na dany semestr, wpisując temat zajęć, imię i nazwisko wykładowcy. Dziecko, które będzie miało nieuzupełniony indeks nie otrzyma wpisów. Wpisy są robione systematycznie w ciągu semestru w czasie zajęć.

Dyplom – wszyscy uczestnicy zajęć Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymują pamiątkowy dyplom – dyplomy będzie można pobrać z zakładki „Moje zajęcia – Status” na koncie DUT.

Plan semestru – plan semestru dostępny jest na stronie (PLANY ZAJĘĆ), daty zajęć są stałe i tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach mogą ulec zmianie. Plan zawiera krótką informację odnośnie tematyki zajęć.

Kontakt organizatora z rodzicami – organizator kontaktuje się z rodzicami mailowo, wszystkie ważne informacje wysyłane są na adres mailowy podany w koncie użytkownika oraz widoczne są na swoim koncie DUT w zakładce „Wiadomości”.

Usprawiedliwienia nieobecności – rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dzieci na wykładach i warsztatach poprzez zaznaczenie tego w zakładce „Moje zajęcia” na koncie DUT. Można tego dokonać od poniedziałku – przed zajęciami, do środy – po zajęciach. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach Studenta DUT powodują skreślenie go z listy uczestników danego semestru.

Udostępnij: