Filia DUT w Jaśle

W sierpniu 2020 roku powołana została Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle. Mecenasami projektu są: Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Skołyszyn i Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Partnerami strategicznymi projektu są: Nowy Styl oraz JAFAR S.A.

Na zajęcia filii DUT w Jaśle mogą zapisywać się uczniowie szkoły podstawowej, w wieku 7-12 lat, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Jasło oraz gminy Skołyszyn. Na warsztaty mogą zapisywać się studenci zapisani wcześniej na wykłady online.

W semestrze zimowym 21-22 prowadzone będą wykłady online oraz warsztaty w formie stacjonarnej. W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT zostały przeniesione do sieci. Organizatorzy mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze, postanowili utrzymać formę zdalną dla wykładów, umożliwiając przy tym zapisy na wykłady nieograniczonej liczbie osób. Wiedząc również, że mali studenci wyczekują powrotu do zajęć na żywo, organizatorzy zdecydowali się natomiast na organizację warsztatów w trybie stacjonarnym, w małych grupach.

Warsztaty odbywać się będą w soboty, w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle.

Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle finansowana jest ze środków Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Skołyszyn, Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz lokalnie działających firm takich jak: ERKO Sp. z o.o. Sp.k., JAFAR S.A., GAMRAT S.A., HABYS Sp. z o.o., SOLGAM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Drukarnia „JASŁO” Kosiba Sp. J., PPHU GAMART S.A., Huta Szkła w Jaśle S.A., KBZ Consulting Sp. z o.o., POLYMERNET Sp. z o. o. Sp. k., F.P.U.H. „STAL-MET” Marek Majewski, TELGAM S.A., TOYOTA Jasło, W23 Architekci.

Mecenasi Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle:

Urząd Miasta w Jaśle

Jasło położone jest u podnóża Karpat, w województwie podkarpackim, liczy ok. 35 tysięcy mieszkańców. Już  w 1261 r. istniała tu osada targowa należąca do cystersów.  Tędy przebiegały szlaki handlowe prowadzące na  polskich terenach dlatego nieopodal osady targowej cystersów, w miejscu obronnym powstała strażnica należąca do księcia lub króla. Przy niej założono obecne miasto. Akt lokacyjny nadał mu król polski Kazimierz Wielki w roku 1365, na prawie magdeburskim.  Na początku istnienia miasto rozwijało się pomyślnie. Po 1400 r. do miasta sprowadzono zakon karmelitów. Jasło stało się wówczas ważnym punktem przyciągającym licznych pielgrzymów szczególnie z Węgier. Powstały wówczas cechy rzemieślnicze. W XVI w. miasto zostało otoczone wałem obronnym. Jego obwód wzmocniony był przez dawną wieżę strażniczą, oraz murowane obiekty: kościół farny, klasztor karmelitów i dwór obronny nazywany  „Kocim Zamkiem”. W swej historii nawiedzane było przez liczne pożary i wojny. Najtrudniejszy okres przeżywało w XVII w. Wówczas liczba domów oraz warsztatów rzemieślniczych znacznie zmalała w stosunku do wcześniejszych czasów. W 1772 r. przeszło pod panowanie austriackie. Zostało mianowane siedzibą cyrkułu.  Do miasta napłynęli urzędnicy oraz wojskowi. Wzmógł się ruch budowlany, który szczególnie nasilił się pod koniec XIX i na początku XX w., w oparciu o dobrze rozwijający się przemysł naftowy. Wówczas Jasło stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym, ekonomicznym i kulturalnym w regionie. Miasto ukształtowała nowa zabudowa w stylu renesansu wiedeńskiego. W tym czasie Jasło uchodziło za jedno z piękniejszych miast Galicji.  We wrześniu 1944 r., podczas okupacji niemieckiej, zostało miasto prawie całkowicie spalone i zburzone. Zniszczenia były tak duże, iż wydawało się, że Jasło nie będzie odbudowane.  Ogromnym wysiłkiem mieszkańców miasto powstało na nowo. Jego burzliwa historia spowodowała, że do naszych czasów zachowało się niewiele pamiątek świadczących o jego bogatych dziejach. Tragiczne dzieje Jasła pozbawiły go wielu cennych obiektów dawnej zabudowy, toteż trudno odnaleźć ślady minionych czasów. Współcześnie Jasło jest administracyjno – usługowym centrum ziemi jasielskiej. W mieście prężnie działa wiele podmiotów gospodarczych z wielu branż, m.in.  chemicznej (Grupa LOTOS, Gamrat). Jasło jest ważnym węzłem komunikacyjnym  – drogowym i kolejowym. Z roku na rok przybywa w mieście turystów ze względu na dogodne położenie w sąsiedztwie Beskidu Niskiego (Magurski Park Narodowy) oraz skansenu archeologicznego Karpacka Troja

Gmina Jasło

Współczesny kształt Gminy Jasło został określony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie o treści: „Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych ( Dz. U. Nr 49, z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr XVIII/56/72 z dnia 4 grudnia 1972 roku tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie jasielskim Gminę Jasło”. Uchwałę podpisali przewodniczący Prezydium Franciszek Dąbal i przewodniczący sesji WRN Maria Trybulska. Dokument wydano w Rzeszowie 1 stycznia 1973r. Gmina Jasło jest gminą wiejską położoną w południowo – zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Jasielsko – Krośnieńskiej, w powiecie jasielskim. Jest jedną z 10 gmin w powiecie jasielskim. Obejmuje tereny leżące wokół miasta Jasła w dolinach rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Od północy graniczy z gminami Kołaczyce i Brzyska oraz gminą Frysztak leżącą w powiecie strzyżowskim, od wschodu z gminami Wojaszówka i Jedlicze z powiatu krośnieńskiego, od południa z gminami Tarnowiec i Dębowiec, od zachodu na krótkim odcinku z gminą Lipinki z powiatu gorlickiego oraz z gminą Skołyszyn. W skład gminy wchodzi 18 miejscowości, które tworzą 17 jednostek pomocniczych – sołectw (miejscowości Łaski i Sobniów tworzą jedno sołectwo).  Sołectwa wchodzące w skład gminy Jasło to: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski – Sobniów, Niegłowice, Niepla, Osobnica, Opacie, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda i Żółków. Gmina Jasło pod względem powierzchni jest jedną z większych gmin leżących w powiecie jasielskim. Klasyfikuje się ona na 3 miejscu, jej powierzchnia wynosi 93,1 km ² (13%). Większe terytorialnie są gminy: Krempna 203,58 km² (27%) i Nowy Żmigród 104,54 km² (14%). Gmina Jasło jest najludniejszą gminą wiejską w powiecie jasielskim. Liczba mieszkańców wynosi 16 510 osób (stan na 31 grudnia 2019 r.) Średnia gęstość zaludnienia wynosi 178 osób/km2.

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców zrzesza w swoim gronie ponad 70 przedsiębiorstw z powiatu jasielskiego. Podstawowa działalność skupia się wokół tworzenia płaszczyzny współpracy i budowania sieci wzajemnego wsparcia i rozwoju biznesowego dla jasielskich przedsiębiorców. Ponadto Stowarzyszenie organizuje bezpłatne porady dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Porad udzielają specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa, ekonomii oraz pozyskiwania środków unijnych. Stowarzyszenie organizuje również szereg konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców, gdzie najpopularniejsze są współorganizowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy. Członkowie Stowarzyszenia na bieżąco informowani są o różnych istotnych kwestiach dotyczących przedsiębiorczości, a także o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Ważną rolę w pracy Stowarzyszenia odgrywa współpraca z samorządem lokalnym oraz uczelniami wyższymi. Członkowie Stowarzyszenia pragną budować kadry wykwalifikowanych pracowników poprzez tworzenie platformy edukacji i przedsiębiorczego rozwoju jasielskiej młodzieży w oparciu o potencjał biznesowy członków, programy edukacyjne i stypendialne. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców stawia sobie również za cel kreowanie aktywnych postaw pro-przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży organizując coroczne projekty edukacyjne o tematyce przedsiębiorczości skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich finansowane ze środków Fundacji PZU, Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Miasta w Jaśle. W efekcie działalność JSP wspomaga rozwój wspólnot lokalnych, walkę z bezrobociem, poprawę edukacji dedykowanej na bieżące potrzeby rynku pracy. Działalność Stowarzyszenia wspiera także finansowo liczne akcje charytatywne dla grup zagrożonych wykluczeniem, kultury fizycznej i sportu czy edukacji. Stowarzyszenie w swoich działaniach organizuje cykliczne spotkania integracyjne dla członków, sympatyków i przedsiębiorców, co daje możliwość bliższego poznania się i niejednokrotnie nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Partnerzy strategiczni Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle:

ERKO

ERKO sp. z o.o. sp.k. została założona w 1981 roku przez inż. Romana Pętlak, nasza siedziba znajduje się w Jonkowie koło Olsztyna, a oddział produkcyjny w Czeluśnicy koło Jasła. Jesteśmy jednym z kluczowych dostawców branży elektrotechnicznej. Dzięki rozwojowi kompetencji i nowoczesnemu parkowi maszynowemu w ciągłej produkcji znajdują się tysiące produktów. Własne, innowacyjne rozwiązania inżynieryjne i technologiczne pozwalają nam zapewnić konkurencyjność naszych produktów. Ze względu na dynamikę rozwoju i segmentację rynku stworzyliśmy działy produktowe: ELECTRO, AERO, ROBOTICS.

Dywizja ERKO Electro to bogata oferta urządzeń elektrotechnicznych oraz szereg innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i urządzeń. W asortymencie znajduje się ponad 2000 typów końcówek i złączek kablowych. W ofercie znajdują się narzędzia mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne do: zaciskania, obróbki kabli, wycinania otworów w blachach i tworzywach sztucznych, obróbki szyn prądowych i montażowych. Nasze produkty spełniają wymagania stawiane sprzętowi elektrycznemu oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.

Dywizja ERKO Aero to zaawansowane technologicznie, spersonalizowane produkty. W naszym zakładzie produkujemy części do zespołów rurowych silników stosowanych w przemyśle lotniczym, inne elementy do obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem oraz części i oprzyrządowanie obrabiane CNC.
Dywizja ERKO Robotics to rozwiązania automatyzacji produkcji. Realizujemy wymagające, pod względem inżynierskim i technologicznym, kompleksowe rozwiązania i projekty. Projektujemy, produkujemy, uruchamiamy i serwisujemy zautomatyzowane linie produkcyjne dla naszych klientów i naszym klientom.
Stale podnosimy jakość produktów i usług, rozszerzając swoją działalność zgodnie z filozofią stałego i stabilnego rozwoju, osiągniętego również poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość na etapie projektowania, technologii, produkcji, handlu i usług.

JAFAR

Położona w południowo-wschodniej Polsce Fabryka Armatur JAFAR S.A. jest liderem w zakresie produkcji i sprzedaży armatury żeliwnej do wody czystej, wody zanieczyszczonej oraz gazu na rynku Polskim oraz coraz bardziej liczącym się dostawcą na wiele rynków zagranicznych. Aktualnie około 40 procent sprzedawanych produktów jest eksportowana do ponad 30 krajów świata. Najważniejsze rynki eksportowe to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Egipt czy Rumunia. Z informacji otrzymanej od klientów wynika jednak, że część z zakupionych wyrobów jest re-eksportowana między innymi do krajów zatoki Perskiej oraz Centralnej Azji.

Wyroby JAFAR skierowane są zarówno do szeroko pojętych odbiorców i użytkowników komunalnych, budowlanych jak i przemysłowych. JAFAR oferuje wyroby zarówno o standardowych jak i podwyższonych parametrach eksploatacyjnych.

Aktualnie produkujemy i sprzedajemy ponad 400 tysięcy wyrobów w ciągu roku. Najbardziej rozpoznawalnymi wyrobami JAFAR są zasuwy, zawory, hydranty i przepustnice.

Większość produktów przechodzi pełen cykl produkcyjny w naszych fabrykach. Odpowiednią jakość gwarantuje posiadanie własnych wydziałów odpowiadających za projektowanie i wdrażanie (biuro projektowo-konstrukcyjne, modelarnia), produkcję (odlewnia żeliwa szarego i sferoidalnego, kuźnia, dział mechaniczny, malarnia proszkowa), kontrolę (laboratorium kontrolne) i dostawę wyrobów, a w późniejszym etapie również ich serwisowanie.

Posiadamy następujące certyfikaty: ISO  9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2004 , Certyfikaty Europejskie CE, Świadectwa dopuszczenia CNBOP (hydranty), Atesty Higieniczne PZH, Świadectwa Jakości i Badań  oraz certyfikaty GSK,  MARK NF, ACS, GOST czy WRAS… JAFAR posiada również inne certyfikaty i dopuszczenia poszczególnych krajów europejskich.

Od początku szansę sukcesu widzimy w orientacji na spełnienie oczekiwań naszych klientów, ciągłym rozwoju organizacyjnym, technologicznym i jakościowym oraz w zaangażowaniu naszych pracowników.

Partnerzy Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle:

GAMRAT

Początki firmy GAMRAT S.A. sięgają połowy ubiegłego wieku. Od ośmiu dekad Spółka wyznacza standardy na rynku producentów materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego i użyteczności publicznej.  GAMRAT S.A. oferuje najwyższej jakości wyroby z polietylenu oraz polichlorku winylu. Początkowo jako spółka Skarbu Państwa, a od maja 2011 roku jako prywatna firma,  GAMRAT S.A. wspólnie z największym udziałowcem – firmą „LENTEX” S.A. z Lublińca – buduje silną markę i dba o miano najlepszego producenta w swojej gałęzi rynku.

HABYS

HABYS Sp. z o.o. to polska marka oferującą profesjonalne stoły i akcesoria do masażu i fizjoterapii. Siedziba firmy HABYS, położona jest u podnóża Beskidu Niskiego, w Jaśle przy ul. Produkcyjnej 16. To tutaj w zgranym zespole tworzymy najwyższej jakości sprzęt. Od 21 lat współtworzymy społeczność terapeutów i masażystów, wspierając pasjonatów branży z całego świata. Wciąż się rozwijamy, aby zapewnić coraz lepsze rozwiązania, które wspomagają uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych. Jesteśmy otwarci, więc jeśli szukasz najwyższej jakości sprzętu do terapii i masażu lub partnera biznesowego, napisz, zadzwoń lub po prostu odwiedź nas. Znajdziesz nas na www.habys.pl

SOLGAM

SOLGAM Sp. z o.o. w Jaśle powstała w 1990 roku. Firma specjalizuje się w produkcji narzędzi do wytłaczania, form wtryskowych oraz maszyn i systemów automatyzacji produkcji. Zatrudniamy 20 inżynierów mechaników, automatyków, informatyków i 50 techników.  Wydział Mechaniki i Automatyki bazując na 40-letnim  doświadczeniu Wydziału Mechanicznego ZTS Gamrat w chwili obecnej posiada dwie dywizje:

– dział projektowania i produkcji narzędzi dla przemysłu tworzyw sztucznych,

– dział projektowania i produkcji maszyn i systemów robotycznych.

Nasze narzędzia służą do produkcji między innymi: rur i rynien, profili okiennych, profili roletowych, profili budowlanych, korytek kablowych, profili przemysłowych, profili meblowych, uszczelek i folii z tworzyw sztucznych. Produkujemy maszyny specjalne wykorzystujące automatyzację procesów z użyciem robotów przemysłowych (ABB, KAWASAKI) – jednostki pakujące, systemy pozycjonowania, windy i przenośniki transportu wewnętrznego, systemy wizyjne, systemy pomiarowe parametrów ciągłych, chwytaki mechaniczne podciśnieniowe.

Maszyny dla przemysłu tworzyw sztucznych obejmują elementy linii oraz kompletne linie do wytłaczania, również jednostkowe rozwiązania – perforatorów, urządzeń tnących, urządzeń kalandrujących i drukujących. Maszyny wykonane przez naszą firmę są wyposażone w sterowanie PLC, programowalne panele HMI, manipulatory i aplikacje z zastosowaniem robotów przemysłowych oraz systemów akwizycji danych z automatycznymi skanerami. Znajdują zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych oraz samochodowym  jako maszyny niezawodne i bezpieczne.

Pozostali sponsorzy Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle:

   
Udostępnij: