DUT Rzeszów

Od marca 2018 roku Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, w wyniku podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, rozpoczęła prowadzenie nowego projektu edukacyjnego pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, w skrócie DUT.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, czyli zajęcia oraz interaktywne wykłady dla uczniów szkół podstawowych, obejmują tematy z dziedzin chemii, fizyki, matematyki, budownictwa, biologii, lotnictwa i wszystkich innych związanych z branżą politechniczną. Są prowadzone przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu, studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę, ale także przez popularyzatorów nauki z całego kraju. Na wykładach wykorzystywane są ciekawe pomoce naukowe, a ich treści dostosowane do wieku słuchaczy.

Wykłady oraz warsztaty są prowadzone w formie stacjonarnej. Wykłady prowadzone są w grupach 100 osobowych. Każdy uczestnik wykładów otrzymuje indeks oraz identyfikator. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych – 20 osobowych grupach. Łącznie w jeden dzień zajęcia będą się odbywać dla 6 grup. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma „Zestaw Naukowca” do samodzielnego eksperymentowania w domu. Każdy wykład trwa godzinę. a warsztaty trwają 1,5 h. Zajęcia odbywają się będą z zachowaniem wytycznych sanitarnych obowiązujących w dany dzień.

Miejscem zajęć jest Uniwersytet Rzeszowski.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. W zajęciach w Rzeszowie uczestniczą uczniowie w wieku 7-12 lat, mieszkający na terenie województwa podkarpackiego. Szczegóły rekrutacji oraz aktualny plan zajęć dostępne poniżej.


Partner strategiczny Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie:

Pratt&Whitney Poland

Pratt & Whitney projektuje, produkuje i serwisuje najbardziej zaawansowane silniki lotnicze na świecie oraz pomocnicze jednostki zasilające APU (auxiliary power units) do samolotów cywilnych i wojskowych. Firma z główną siedzibą w East Hartford w Connecticut, zatrudnia 43 000 pracowników na całym świecie, a w 2019 roku osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 21 miliardów dolarów. Pratt & Whitney jest jedną z czterech firm, które tworzą Raytheon Technologies Corporation.
Pratt & Whitney w Polsce to 4 spółki: Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney Kalisz, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów oraz Pratt & Whitney Tubes, które łącznie zatrudniają ok. 6500 pracowników.
Pratt & Whitney Rzeszów
Światowej klasy producent komponentów i silników lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych, m.in. Airbus, Boeing, Lockheed Martin i innych. W Rzeszowie produkujemy kilkanaście komponentów do silnika F135, stanowiącego napęd myśliwca F-35. Zatrudniamy ponad 4000 pracowników. Posiadamy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), na które składa się nie tylko biuro konstrukcyjne, ale także prototypownia, laboratorium materiałowe oraz nowoczesne hamownie eksperymentalne do testowania silników turbośmigłowych, turbowałowych oraz pomocniczych, tzw. APU.
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów
Lider w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw silników APU (Auxiliary Power Unit) oraz innych komponentów lotniczych w Europie. W naszej fabryce w każdym miesiącu budowanych i serwisowanych jest około 100 silników dla Boeinga, Airbusa czy Embraera. Oprócz obszarów produkcji i remontów posiadamy własne hamownie, co pozwala nam prowadzić działalności we wszystkich obszarach – od projektowania nowych modeli, poprzez ich produkcję, aż do momentu testowania wyrobów na stanowiskach hamownianych. Obsługujemy ponad 70 linii lotniczych z całego świata.
Pratt & Whitney Kalisz
Producent komponentów i części do silników lotniczych do samolotów biznesowych, komunikacji regionalnej, międzykontynentalnej i śmigłowców. Jako produkcyjne centrum doskonałości, jesteśmy dostawcą m.in. kół zębatych, aparatów kierujących, wałów głównych silników. Uczestniczymy także w programie produkcji komponentów do nowego typu przekładni FDGS. Inwestujemy w najnowsze technologie, dzięki czemu nasi pracownicy zarządzają m.in. automatycznymi liniami produkcyjnymi oraz automatycznymi liniami obróbki próżniowej. Jesteśmy największym pracodawcą branży lotniczej w Wielkopolsce.
Pratt & Whitney Tubes
Zajmuje się produkcją orurowania pod układ paliwowy, olejowy, powietrzny i drenażowy silnika lotniczego. Najbardziej skomplikowanymi złożeniami są manifoldy oraz double wall’e, które montowane są do silników najnowszej generacji z rodziny NGPF (New Generation Product Family) jak: PW1100 –JM, PW1500, PW 814/815. Codziennie zużywamy około 400 metrów rur, potrzebnych do zaawansowanej technologicznie produkcji złożeń, montowanych następnie do silników samolotowych takich jak Boeing 747, Airbus A320 NEO, Gulfsrtream G500 czy Bombardier.

https://pwrze.com/

Pratt&Whitney Poland na Facebooku


Partner Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Rzeszowie:

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność w roku 2001 i jest obecnie największą uczelnią na Podkarpaciu. Dysponuje nie tylko ogromnym potencjałem badawczym i naukowym, proponując kształcenie na 52 kierunkach studiów, ale także bogatą i nowoczesną infrastrukturą. Swoje miejsce mogą znaleźć tu osoby zainteresowane zarówno naukami humanistycznymi, społecznymi czy w obszarze sztuki, jak też ci, którzy chcieliby zetknąć się z najnowszej generacji aparaturą laboratoryjną, wykorzystywaną w takich dziedzinach jak: nauki medycz­ne, techniczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, rolnicze (w tym: kierunek lekarski, biotechnologia, mechatronika, informatyka i ekonometria, inżynieria materia­łowa).

Obecnie Uczelnia – na 12 wydziałach – kształci blisko 17 tys. studentów oraz zatrudnia ponad 1300 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W ramach trzech jednostek UR – na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Filologicznym oraz Socjologiczno-Historycznym prowadzone są studia doktoranckie.

Słuchacze mogą ponadto podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Z tej formy kształcenia – w około 70 dyscyplinach – korzysta ponad 1000 osób; oferta ta jest stale wzbogacana.

Uniwersytet Rzeszowski posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, fizyka, socjologia, archeologia, biologia, agronomia, nauki o zdrowiu, filozofia, ekonomia, pedagogika, a także doktora habilitowanego w dyscyplinach: historia, archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, agronomia

Priorytetem dla rozwoju Uczelni są działania mające na celu stałe podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, wysoki poziom badań naukowych, umiędzynarodowienie studiów (bogaty zakres współpracy międzynarodowej, studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych; studia w języku angielskim; wielokulturowość środowiska), ale przede wszystkim otwartość na studentów, z uwzględnieniem kreowanych przez nich działań i rozwoju kultury studenckiej.

Wartością dodaną jest dla UR innowacyjność oraz wymiana doświadczeń i ścisła współpraca z gospodarką i biznesem. Dlatego w nowoczesnych laboratoriach uniwersyteckich i centrach badawczych (m. in. Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych, Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię, Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Centrum Modelowania Kom­puterowego, Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych) bada i monitoruje się środowisko, poszukując, np., alternatywnych źródeł energii czy nowych materiałów – nanokompozytów. Dbałość o strefę badawczo-rozwojową daje naukow­com Uniwersytetu niezwykłe możliwości, studentom zaś pozwala realizować pomysły i pasje, umożliwia ich naukowy „start” i pozwala odnosić pierwsze doświadczalno-poznawcze sukcesy (m.in.: projekt samochodu wielofunkcyjnego czy też innowacyjnego i polisensorycznego systemu alarmu, stanowiącego komponent inteligentnego domu).

UR jest laureatem konkursu Jakość Roku 2012 oraz Polskiej Nagrody Innowacyjności 2014 r.

Także w listopadzie 2017 r. prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor, odebrał w imieniu  Uniwersytetu Rzeszowskiego dwie nagrody za największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie, w kategoriach: nauki o życiu / nauki rolnicze, humanistyka.

W strukturze Uczelni funkcjonuje również Mały Uniwersytet Rzeszowski, który, promując naukę i kulturę wśród najmłodszych, pobudza jednocześnie dziecięcą ciekawość świata. Zajęcia, odbywające się na każdym z wydziałów, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Uniwersytet wystąpił także z inicjatywą otwarcia Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, oferującego naukę na profilach: medycznym, prawno-dziennikarskim oraz matematyczno-fizycznym z technologią informacyjną.

Warto dodać, że w Rzeszowie, w skali Europy, studiuje najwięcej studentów w proporcji na jednego mieszkańca, a koszty utrzymania w naszym mieście nie są wysokie. Dlatego warto brać to pod uwagę, wybierając naszą Uczelnię na miejsce studiowania!

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
e-mail:info@ur.edu.pl

 

Udostępnij: