Filia DUT w Dębicy

W marcu 2014 powstała Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Mecenasem projektu są Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear Polska Sp. z o.o.

Od końca 2016 roku Partnerami projektu zostali: Dębicki Park Przemysłowy, Nicrometal S.A. oraz Darco Sp. z o.o.

Wykłady oraz warsztaty są prowadzone w formie stacjonarnej. Wykłady prowadzone są w grupach 80 osobowych. Każdy uczestnik wykładów otrzymuje indeks oraz identyfikator. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych – 20 osobowych grupach. Łącznie w jeden dzień zajęcia będą się odbywać dla 6 grup. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma „Zestaw Naukowca” do samodzielnego eksperymentowania w domu. Każdy wykład trwa godzinę. a warsztaty trwają 1,5 h. Zajęcia odbywają się będą z zachowaniem wytycznych sanitarnych obowiązujących w dany dzień.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy odbywają się w Domu Kultury i Kinie Śnieżka, ul. Bojanowskiego 18 (wykłady) oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Sportowa 24 (warsztaty).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. W zajęciach w Filii w Dębicy uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół na terenie powiatu dębickiego. Szczegóły rekrutacji oraz aktualny plan zajęć dostępne poniżej.

Mecenasi, Partnerzy strategiczni Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy: Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear  Polska Sp. z o.o.

W zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy uczestniczy ok. 250 dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia pokazują, że nauka może być zabawna, a równocześnie interesująca. Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear Polska Sp. z o.o. wspierają taką formę edukacji, bo jest to doskonała metoda zainteresowania najmłodszych naukami ścisłymi, które są podstawą innowacji technologicznych i rozwoju przemysłu.

Firma Oponiarska Dębica S.A. . i Goodyear Polska Sp. z o.o. od lat wspierają działania o charakterze społecznym i edukacyjnym, w tym także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze. W 2014 r. T.C. Dębica S.A. zakupiła sprzęt hokejowy dla dzieci i młodzieży, członków Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica, którzy we wrześniu ub. r. rozpoczęli naukę gry w hokeja. Firma już po raz czwarty wsparła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy. Akcja była skierowana do przyszłych pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach i miała na celu nauczenie ich zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podróżując do i ze szkoły. Każdy nowy uczeń otrzymał wyprawkę, w której znalazły się m.in. kamizelki odblaskowe, odblaskowy worek na obuwie, trójkąty odblaskowe na tornister i książeczka do kolorowania, promująca zasady bezpiecznego ruchu drogowego.

Dzięki Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. uczniowie wszystkich szkół średnich w Dębicy mogą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej, bowiem Spółka przekazała specjalistyczny sprzęt – profesjonalne fantomy, aby za kilka lat większość młodych mieszkańców Podkarpacia potrafiła udzielać pierwszej pomocy.

Ponadto, firmy na bieżąco przekazują pomoc dla chorych i niepełnosprawnych, wspierają zdolną młodzież, przekazują darowizny dla szkół, straży pożarnej, pogotowia oraz policji.

www.goodyear.eu

www.debica.com.pl

Partnerzy Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy: Dębicki Park Przemysłowy, Nicrometal S.A. oraz Darco Sp. z o.o.

Nicrometal S.A. to grupa spółek oferujących kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w toku realizowanych procesów produkcyjnych. Ideą powołania Spółki w 2000 roku było uzupełnienie działalności Nova Trading S.A. – lidera na rynku dystrybutorów stali nierdzewnej w Polsce – w zakresie recyclingu odpadów z tej stali.

Począwszy od audytów, poprzez opracowywanie procedur, przygotowywanie dokumentacji w obszarze recyclingu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, aż po odbiór odpadów i ich odzysk, Nicrometal S.A. wyznacza nowe pola aktywności, dążąc do zamykania procesów recyclingu kolejnych typów odpadów przemysłowych w ramach działalności własnej oraz spółek należących do Grupy Nicrometal – Kompanii Recyclingowej Sp. z o.o. oraz MRJ Metal Recycling Sp. z o.o. Graficzną prezentację obszarów działania stanowi poniższy schemat.

Nieustanne dążenia do oferowania najwyższej jakości usług oraz realizacja przedsięwzięć w zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, zostały zwieńczone uzyskaniem w 2006 roku certyfikatu potwierdzającego działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2006 (obecnie dostosowany do ISO 9001:2008) w zakresie recyclingu i sprzedaży stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali. W tym samym zakresie Nicrometal działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004.

Chęć aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu relacji biznesowych zaowocowała włączeniem Spółki na początku 2010 roku w poczet członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu – organizacji reprezentującej interesy swoich członków przed organami centralnej i lokalnej administracji rządowej oraz organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

W toku starań o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w lipcu 2011 roku został wdrożony w Spółce Wewnętrzny System Kontroli, opatrzony certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-N-19001:2006. Intensywne starania o uzyskanie koncesji zakończyły się sukcesem – 9 września 2011 roku Nicrometal uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyżej wymienionym zakresie, co stanowi kolejny element wzmacniający pozycję Spółki w branży.


DARCO Sp. z o.o. to polski producent szerokiej gamy urządzeń techniki kominowej i wentylacyjnej.  Już od ponad 25 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania, które wyznaczają rozwój branży HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).

Zakres oferty DARCO to:

  1. Nasady kominowe – najszersza oferta tego asortymentu na świecie m.in. obrotowe, hybrydowe, nastawne, mechaniczne.
  2. Systemy kominowe – przyłącza z blachy czarnej 2mm, przyłącza do pieców na pelet, wkłady kominowe i kominy dwuścienne, systemy kominowe spalinowe i spalinowo powietrzne
  3. Systemy DGP- najszersza i najbardziej kompleksowa oferta elementów do budowy wydajnych systemów grzewczych na rynku.
  4. Systemy wentylacyjne i urządzenia wentylacyjne –  systemy wentylacji hybrydowej, systemy dystrybucji powietrza, nawietrzaki, kratki, anemostaty, rozety itp.

Posiadany bogaty park maszynowy oraz doświadczona kadra pozwalają na wytworzenie z blach elementów o praktycznie każdym kształcie.

http://www.darco.com.pl/

Udostępnij: