Filia DUT w Dębicy

W marcu 2014 powstała Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Mecenasem projektu są Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear Polska Sp. z o.o.

Od końca 2016 roku Partnerami projektu zostali: Dębicki Park Przemysłowy, Nicrometal S.A. oraz Darco Sp. z o.o.

W semestrze zimowym 21-22 prowadzone będą wykłady online oraz warsztaty w formie stacjonarnej. W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT zostały przeniesione do sieci. Organizatorzy mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze, postanowili utrzymać formę zdalną dla wykładów, umożliwiając przy tym zapisy na wykłady nieograniczonej liczbie osób. Wiedząc również, że mali studenci wyczekują powrotu do zajęć na żywo, organizatorzy zdecydowali się natomiast na organizację warsztatów w trybie stacjonarnym, w małych grupach.

Warsztaty odbywać się będą w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.

Studentem Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Filii w Dębicy może być każdy uczeń szkoły podstawowej w wieku 7-12 lat, zamieszkały na terenie powiatu dębickiego.

Mecenasi, Partnerzy strategiczni Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy: Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear  Polska Sp. z o.o.

W zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy uczestniczy ok. 250 dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia pokazują, że nauka może być zabawna, a równocześnie interesująca. Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear Polska Sp. z o.o. wspierają taką formę edukacji, bo jest to doskonała metoda zainteresowania najmłodszych naukami ścisłymi, które są podstawą innowacji technologicznych i rozwoju przemysłu.

Firma Oponiarska Dębica S.A. . i Goodyear Polska Sp. z o.o. od lat wspierają działania o charakterze społecznym i edukacyjnym, w tym także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze. W 2014 r. T.C. Dębica S.A. zakupiła sprzęt hokejowy dla dzieci i młodzieży, członków Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica, którzy we wrześniu ub. r. rozpoczęli naukę gry w hokeja. Firma już po raz czwarty wsparła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy. Akcja była skierowana do przyszłych pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach i miała na celu nauczenie ich zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podróżując do i ze szkoły. Każdy nowy uczeń otrzymał wyprawkę, w której znalazły się m.in. kamizelki odblaskowe, odblaskowy worek na obuwie, trójkąty odblaskowe na tornister i książeczka do kolorowania, promująca zasady bezpiecznego ruchu drogowego.

Dzięki Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. uczniowie wszystkich szkół średnich w Dębicy mogą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej, bowiem Spółka przekazała specjalistyczny sprzęt – profesjonalne fantomy, aby za kilka lat większość młodych mieszkańców Podkarpacia potrafiła udzielać pierwszej pomocy.

Ponadto, firmy na bieżąco przekazują pomoc dla chorych i niepełnosprawnych, wspierają zdolną młodzież, przekazują darowizny dla szkół, straży pożarnej, pogotowia oraz policji.

www.goodyear.eu

www.debica.com.pl

Partnerzy Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy: Dębicki Park Przemysłowy, Nicrometal S.A. oraz Darco Sp. z o.o.

Nicrometal S.A. to grupa spółek oferujących kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w toku realizowanych procesów produkcyjnych. Ideą powołania Spółki w 2000 roku było uzupełnienie działalności Nova Trading S.A. – lidera na rynku dystrybutorów stali nierdzewnej w Polsce – w zakresie recyclingu odpadów z tej stali.

Począwszy od audytów, poprzez opracowywanie procedur, przygotowywanie dokumentacji w obszarze recyclingu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, aż po odbiór odpadów i ich odzysk, Nicrometal S.A. wyznacza nowe pola aktywności, dążąc do zamykania procesów recyclingu kolejnych typów odpadów przemysłowych w ramach działalności własnej oraz spółek należących do Grupy Nicrometal – Kompanii Recyclingowej Sp. z o.o. oraz MRJ Metal Recycling Sp. z o.o. Graficzną prezentację obszarów działania stanowi poniższy schemat.

Nieustanne dążenia do oferowania najwyższej jakości usług oraz realizacja przedsięwzięć w zgodzie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, zostały zwieńczone uzyskaniem w 2006 roku certyfikatu potwierdzającego działania w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2006 (obecnie dostosowany do ISO 9001:2008) w zakresie recyclingu i sprzedaży stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali. W tym samym zakresie Nicrometal działa w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004.

Chęć aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu relacji biznesowych zaowocowała włączeniem Spółki na początku 2010 roku w poczet członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu – organizacji reprezentującej interesy swoich członków przed organami centralnej i lokalnej administracji rządowej oraz organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

W toku starań o uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w lipcu 2011 roku został wdrożony w Spółce Wewnętrzny System Kontroli, opatrzony certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-N-19001:2006. Intensywne starania o uzyskanie koncesji zakończyły się sukcesem – 9 września 2011 roku Nicrometal uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyżej wymienionym zakresie, co stanowi kolejny element wzmacniający pozycję Spółki w branży.


DARCO Sp. z o.o. to polski producent szerokiej gamy urządzeń techniki kominowej i wentylacyjnej.  Już od ponad 25 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania, które wyznaczają rozwój branży HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).

Zakres oferty DARCO to:

  1. Nasady kominowe – najszersza oferta tego asortymentu na świecie m.in. obrotowe, hybrydowe, nastawne, mechaniczne.
  2. Systemy kominowe – przyłącza z blachy czarnej 2mm, przyłącza do pieców na pelet, wkłady kominowe i kominy dwuścienne, systemy kominowe spalinowe i spalinowo powietrzne
  3. Systemy DGP- najszersza i najbardziej kompleksowa oferta elementów do budowy wydajnych systemów grzewczych na rynku.
  4. Systemy wentylacyjne i urządzenia wentylacyjne –  systemy wentylacji hybrydowej, systemy dystrybucji powietrza, nawietrzaki, kratki, anemostaty, rozety itp.

Posiadany bogaty park maszynowy oraz doświadczona kadra pozwalają na wytworzenie z blach elementów o praktycznie każdym kształcie.

http://www.darco.com.pl/

Udostępnij: