Polityka prywatności

Polityka prywatności

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie szanuje i przestrzega prawa Użytkowników i Uczestników projektów realizowanych przez Fundację do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalów prowadzonych przez Fundację.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej „Administratorem”). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. Hetmańska 120, 35-078 lub e-mail: info@dolinawiedzy.pl, numer telefonu 17 888 60 03.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Łukasza Szuby, z którym można skontaktować się na podane w pkt. 1 dane kontaktowe
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalach lub za ich pomocą zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku kontaktu z Administratorem lub uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz celem świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Administrator stosuje pliki cookies do przechowywania sesji użytkownika i skryptów google analytics.
 13. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Fundacja wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 14. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki cookies

W związku z udostępnieniem usług internetowych Fundacja stosuje tzw. Cookies. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do niej dostęp jest Fundacja.Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
 • utrzymania sesji użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Istnieje możliwość blokowania plików cookies, bowiem w przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Pamiętać jednak należy, iż może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z odwiedzanej strony internetowej lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

Udostępnij: