Misja

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza została powołana z myślą o stworzeniu dla dzieci i młodzieży nowych możliwości rozwoju poprzez organizowanie specjalnie przygotowywanych, interaktywnych zajęć oraz pokazów. Chcemy udowodnić młodym ludziom, że nauka nie musi być nudna i może dawać wiele satysfakcji. Pragniemy rozwijać ich zainteresowania i zachęcać do poznawania świata, dzięki czemu mogą rozpocząć „przygodę” z nauką, która nie tylko może okazać się bardziej interesująca, ale może również przynieść korzyści w przyszłym życiu zawodowym.

Do realizacji zamierzonych celów statutowych i stworzenia możliwości poszerzania wiedzy technicznej dzieci i młodzieży Fundacja planuje w przyszłości utworzyć interaktywne centrum edukacji zlokalizowane na terenie Rzeszowa lub jego okolic.

Udostępnij: