Zarząd Fundacji

Andrzej Czarnecki – Prezes Fundacji

Andrzej CzarneckiDyrektor Komunikacji Pratt&Whitney Poland

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz MBA Human Resources w Akademii Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Od 2003 roku w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną oraz relacje zewnętrzne. Odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji oraz integracji firmy z United Technologies Corporation, a wraz z kolejnymi inwestycjami UTC w Polsce, wspierający komunikację zewnętrzną grupy.

Wspiera promocję i komunikację Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, a w ramach strategicznej aktywności klastra, programy rozwoju kadr dla przemysłu lotniczego. Współautor projektu powołania Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo – Technicznej im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynator ze strony WSK Rzeszów programów „Politechnika Dziecięca”, „Odlotowa Fizyka” oraz „Sugestia”. Od 2012 roku Członek Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.


Janusz Zakręcki – Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu

Jeden z najbardziej doświadczonych menedżerów w polskim przemyśle lotniczym.  Stanowisko prezesa i dyrektora naczelnego Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. − PZL Mielec piastuje od 2005 roku. Do jego zadań należą m.in.: nadzór i koordynacja działań zarządu spółki, strategiczne planowanie, projektowanie i rozwój, zarządzanie i kontrola jakości oraz nadzór nad wydajnością systemów finansowych spółki.  W 2015 roku zarządzana przez niego firma PZL Mielec wraz ze spółka matką – Sikorsky Aircraft – weszły do globalnej korporacji Lockheed Martin.

Urodzony w 1964 r. w Borowej. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery zawodowej jest związany z przemysłem lotniczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w takich firmach jak Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec (1992-1995), Zakład Lotniczy PZL Mielec (1995-1999), Pinnacle Consulting (1999), Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (1999-2002) oraz WSK PZL Rzeszów (2002-2005), gdzie kolejno pełnił funkcje Kierownika Działu Obróbki Plastycznej, Kierownika Działu Nowych Uruchomień, a także Kierownika Wydziału oraz Programu PW600.

Ukończył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych skierowanych do kadry zarządzającej wyższego szczebla np. INSEAD Global Leadership Development Program (France, 2013), Academy of Strategy Leadership (Ican Institute).  Aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w celu wsparcia polskiego przemysłu lotniczego, jako członek zarządu Stowarzyszenia Grup Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego (SGPPL) Dolina Lotnicza w Rzeszowie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL), a także wiceprezesem zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu SGPPL Dolna Lotnicza.

Swoim zaangażowaniem promuje rozwój i współpracę nauki z przemysłem działając jako członek rad programowych i konsultacyjnych uczelni technicznych, instytucji naukowych oraz jednostek badawczych, np. członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu oraz członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa.


Marek Bujny – Członek Zarządu

Marek Bujny-zdjęcie paszportoweWiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny ULTRATECH Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2000 roku założyciel, współwłaściciel, Wiceprezes i Dyrektor ds. Rozwoju Ultratech Sp.z o.o.
Jednocześnie pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia „Dolina lotnicza”, gdzie jest odpowiedzialny za działanie komisji do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2009 roku przyjął rolę eksperta Komisji Europejskiej do oceny wniosków w  Programie Ramowym Unii Europejskiej, a od 2013 roku pełni także funkcję Członka Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Bierze również udział w działaniach Rady Współpracy „Nauka – Gospodarka przy Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”” oraz udziela się w kilku Radach Konsultacyjnych polskich wyższych uczelni technicznych.


Dyrektor Fundacji

IMG_1641Łukasz Szuba  jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończył dwa kierunki studiów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa z obu uzyskując tytuł mgr inż.. Od początku szkoły średniej udziela się społecznie będąc członkiem wielu organizacji i biorąc udział w wielu różnych inicjatywach. Będąc uczniem Zespołu Szkół Technicznych uczestniczył w tworzeniu struktur samorządu uczniowskiego , a podczas studiów był Członkiem Komisji Stypendialnych, uczestniczył w komisjach senackich, był Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, wiceprzewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studenckiego, a podczas ostatnich  dwóch lat swoich studiów pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej.

W latach 2008 i 2009 był organizatorem kilkudniowych koncertów w Rzeszowie, które zgromadziły ponad 25 000 osób dziennie. Pracę zawodową rozpoczął w 2009 roku na Politechnice Rzeszowskiej. Od tamtego czasu z sukcesem prowadził własną działalność gospodarczą, spółkę zajmującą się marketingiem internetowym i przez ponad 3 lata był dyrektorem marketingu dużej grupy turystycznej, w której zarządzał działaniami promocyjnymi grupy oraz jej oddziałów w Polsce. Od 2012 roku jest z-cą dyrektora ds. PR Rajdu Rzeszowskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę w Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina lotnicza. Jako Dyrektor Fundacji od samego początku jej istnienia, jest odpowiedzialny za strategiczne planowanie, zarządzanie jej bieżącą działalnością, pozyskiwanie środków i nawiązywanie współpracy z nowymi Partnerami. W trakcie pięciu pierwszych lat działalności Fundacji zrealizował kilkanaście projektów, w których bezpośrednio wzięło udział ponad 70 tysięcy osób, a roczny budżet na działalność zwiększył się ponad sześciokrotnie.  Od 2015 roku dodatkowo jest pracownikiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Udostępnij: