Fundacja

Bez nazwy-1Powstanie Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” nastąpiło w wyniku długotrwałej współpracy i podejmowanych wspólnie przez Politechnikę Rzeszowską oraz WSK „PZL-Rzeszów” S.A. inicjatyw. Głównym powodem powstania Fundacji było niesłabnące zainteresowanie dzieci i młodzieży z całego województwa podkarpackiego programami edukacyjnymi takimi jak „Odlotowa Fizyka”, „Sugestia” czy też „Politechnika Dziecięca”. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk – ludzi biznesu, nauczycieli, naukowców, studentów i uczniów możliwe było poszerzenie i rozwinięcie oferty tych programów, w taki sposób aby odpowiadała ona oczekiwaniom ich odbiorców i jednocześnie jak najlepiej wykorzystywała rosnące możliwości przemysłu i nauki.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 listopada 2012r. Fundatorem jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Głównym zadaniem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowo-naukowej w szczególności w zakresie: popularyzacji nauki i edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży zwłaszcza z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich i małych miast, popularyzacji idei kształcenia przez całe życie. Ponadto naszym celem jest promocja korzyści płynących z wiedzy i edukacji głownie poprzez zwiększanie znaczenia roli nauki i edukacji w świadomości mieszkańców różnych środowisk.  Poprzez swoją działalność chcemy stwarzać możliwość rozwoju i samorealizacji oraz wyrównywać szanse edukacyjne.

Jesteśmy przekonani, że dzięki działalności Fundacji oferta programowa adresowana do dzieci i młodzieży będzie systematycznie wzbogacana o nowe formy oraz treści i obejmie coraz więcej szkół z terenu całego Podkarpacia. Wierzymy, że działalność Fundacji zostanie życzliwie przyjęta. Oznacza ona nowy etap, w zakresie promocji wiedzy z zakresu nauk ścisłych wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Tym samym daje szanse, że w przyszłości młodzi ludzie będą wybierali techniczne kierunki studiów i jako specjaliści podejmowali pracę między innymi w firmach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Udostępnij: