Filia DUT w Mielcu

26 października 2013 roku miał miejsce pierwszy wykład w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. Od tamtej pory działaniom Filii DUT w Mielcu patronują Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., które są Partnerem strategicznym projektu.

Partnerem projektu od początku jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Wykłady oraz warsztaty są prowadzone w formie stacjonarnej. Wykłady prowadzone są w grupach 80 osobowych. Każdy uczestnik wykładów otrzymuje indeks oraz identyfikator. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych – 20 osobowych grupach. Łącznie w jeden dzień zajęcia będą się odbywać dla 6 grup. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma „Zestaw Naukowca” do samodzielnego eksperymentowania w domu. Każdy wykład trwa godzinę. a warsztaty trwają 1,5 h. Zajęcia odbywają się będą z zachowaniem wytycznych sanitarnych obowiązujących w dany dzień.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu odbywają się w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych, ul. Skłodowskiej 4 (dawny ZOD AGH) (wykłady) i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (warsztaty).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. W zajęciach w Filii w Mielcu uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z powiatu mieleckiego. Szczegóły rekrutacji oraz aktualny plan zajęć dostępne poniżej.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. należące do koncernu Lockheed Martin,  to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny LM poza granicami Stanów Zjednoczonych.

16 marca 2007 r. 100% udziałów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. zostało zakupione od ARP S.A. przez United Technologies Holdings S. A. (UTH), spółkę United Technologies Corporation (UTC). Rozpoczęła się w ten sposób nowa era, zarówno w historii mieleckiego przemysłu lotniczego, jak i historii samej firmy.W ramach koncernu UTC, bezpośrednią  współpracę z PZL Mielec podjęła spółka grupy UTC – Sikorsky Aircraft Corporation – światowy potentat w produkcji śmigłowców, włączając takie modele jak UH-60 BLACK HAWK, S-76, S-92.

W 2015 roku Sikorsky i PZL Mielec zostały przejęte przez Lockheed Martin z siedzibą w Bethesda, w stanie Maryland, USA. Lockheed Martin jest globalnym koncernem zajmującym się przemysłem obronnym i lotniczym. Firma zatrudnia około 105 tysięcy pracowników na całym świecie i jest zaangażowana przede wszystkim w badania, projektowanie, rozwój, produkcję, integrację i podtrzymywanie zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.

PZL Mielec produkuje kabiny helikopterów BLACK HAWK dla odbiorców międzynarodowych i Armii Stanów Zjednoczonych. Ponadto uruchomiona została linia produkcyjna helikopterów S-70i, należących do rodziny sprawdzonych w warunkach bojowych helikopterów BLACK HAWK.

Aktualna linia produktów Spółki obejmuje:

 • Sikorsky S-70i BLACK HAWKTM 
  Wielozadaniowy śmigłowiec przeznaczony na rynki międzynarodowe
 • M28
  Dwusilnikowy samolot turbośmigłowy klasy STOL (krótkiego startu i lądowania), przeznaczony do wykonywania zadań  lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, zrzutu skoczków spadochronowych, ewakuacji medycznej, patrolu i rozpoznania morskiego, poszukiwań i ratownictwa
 • M28B Bryza
  Odmiana wojskowa modelu M28, przeznaczona do wykonywania zadań specjalnych  (zależnie od zabudowanych systemów)
 • M18 Dromader
  Jednosilnikowy samolot stosowany w agrolotnictwie i gaszenia pożarów/kompleksowej ochrony lasów
 • Segmenty kabinowe struktury śmigłowca UH-60M BLACK HAWK

Kierując się zasadami wolnego rynku i działając w oparciu o polski kodeks spółek handlowych prowadzimy działalność produkcyjno-handlową w zakresie wyrobów lotniczych własnej konstrukcji i wprowadzania ich na światowe rynki. Współpracujemy również z potentatami w branży lotniczej takimi jak Pratt & Whitney Canada.

Aktualnie Firma zatrudnia 1600 osób, w tym kadrę inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, a także posiada odpowiednie zdolności techniczne, organizacyjne i  produkcyjne do budowy samolotów oraz prowadzenia lotniczych programów rozwojowych.

Przed PZL Mielec pojawiły się nowe wyzwania i możliwości. Zakłady wzbogaciły swój asortyment  o produkcję kabin śmigłowca BLACK HAWK UH-60M, a także uruchomiły produkcję helikoptera wielozadaniowego S-70i (International BLACK HAWK). Sprostać tym zadaniom może tylko nowoczesne przedsiębiorstwo z odpowiednią organizacją i strukturą. Stanowią ją m. in. pracownicy, którzy tworzą kulturę produkcyjną. Dlatego firma kładzie nacisk na odpowiednie przygotowanie kadry, szkolenia pracowników, zarówno zawodowe, jak i specjalistyczne. Ważnym elementem jest również nowa etyka prowadzenia biznesu. W tym celu wdrożono kodeks etyczny i na jego bazie przeprowadzane są systematycznie kształcenia dotyczące etyki pracy i zachowań. Posiadając tak przygotowaną załogę firma ma szansę rozwoju w nowym środowisku gospodarczym i jest wiarygodna dla rynku i klientów.


Partner projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest placówką oświatowo-wychowawczą, która organizuje zajęcia dydaktyczne dla mieleckiej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. W strukturze CKPiDN działa Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – wyposażone w 11  profesjonalnych pracowni. Uczniowie mają tutaj możliwość nabywania umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania powszechnie stosowanych w przemyśle.

CKPiDN wspiera także nauczycieli w rozwoju zawodowym ukierunkowanym w szczególności na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Działaniom tym przyświeca myśl, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy.

CKPiDN podejmuje inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki. Centrum jest organizatorem cyklicznie odbywających się Festiwali Nauki i Techniki, ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a także innymi podmiotami.

Ważną rolę w działalności CKPiDN pełni współpraca z mieleckim przemysłem w obszarze dostosowania programów kształcenia dla rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Udostępnij: