Filia DUT w Mielcu

26 października 2013 roku miał miejsce pierwszy wykład w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu. Od tamtej pory działaniom Filii DUT w Mielcu patronują Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., które są Partnerem strategicznym projektu.

Partnerem projektu od początku jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

W semestrze zimowym 21-22 prowadzone będą wykłady online oraz warsztaty w formie stacjonarnej. W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT zostały przeniesione do sieci. Organizatorzy mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze w minionym semestrze, postanowili utrzymać formę zdalną dla wykładów, umożliwiając przy tym zapisy na wykłady nieograniczonej liczbie osób. Wiedząc również, że mali studenci wyczekują powrotu do zajęć na żywo, organizatorzy zdecydowali się natomiast na organizację warsztatów w trybie stacjonarnym, w małych grupach.

Warsztaty odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

W zajęciach w Filii w Mielcu uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z powiatu mieleckiego.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Mielcu: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. należące do koncernu Lockheed Martin,  to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny LM poza granicami Stanów Zjednoczonych.

16 marca 2007 r. 100% udziałów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. zostało zakupione od ARP S.A. przez United Technologies Holdings S. A. (UTH), spółkę United Technologies Corporation (UTC). Rozpoczęła się w ten sposób nowa era, zarówno w historii mieleckiego przemysłu lotniczego, jak i historii samej firmy.W ramach koncernu UTC, bezpośrednią  współpracę z PZL Mielec podjęła spółka grupy UTC – Sikorsky Aircraft Corporation – światowy potentat w produkcji śmigłowców, włączając takie modele jak UH-60 BLACK HAWK, S-76, S-92.

W 2015 roku Sikorsky i PZL Mielec zostały przejęte przez Lockheed Martin z siedzibą w Bethesda, w stanie Maryland, USA. Lockheed Martin jest globalnym koncernem zajmującym się przemysłem obronnym i lotniczym. Firma zatrudnia około 105 tysięcy pracowników na całym świecie i jest zaangażowana przede wszystkim w badania, projektowanie, rozwój, produkcję, integrację i podtrzymywanie zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.

PZL Mielec produkuje kabiny helikopterów BLACK HAWK dla odbiorców międzynarodowych i Armii Stanów Zjednoczonych. Ponadto uruchomiona została linia produkcyjna helikopterów S-70i, należących do rodziny sprawdzonych w warunkach bojowych helikopterów BLACK HAWK.

Aktualna linia produktów Spółki obejmuje:

 • Sikorsky S-70i BLACK HAWKTM 
  Wielozadaniowy śmigłowiec przeznaczony na rynki międzynarodowe
 • M28
  Dwusilnikowy samolot turbośmigłowy klasy STOL (krótkiego startu i lądowania), przeznaczony do wykonywania zadań  lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, zrzutu skoczków spadochronowych, ewakuacji medycznej, patrolu i rozpoznania morskiego, poszukiwań i ratownictwa
 • M28B Bryza
  Odmiana wojskowa modelu M28, przeznaczona do wykonywania zadań specjalnych  (zależnie od zabudowanych systemów)
 • M18 Dromader
  Jednosilnikowy samolot stosowany w agrolotnictwie i gaszenia pożarów/kompleksowej ochrony lasów
 • Segmenty kabinowe struktury śmigłowca UH-60M BLACK HAWK

Kierując się zasadami wolnego rynku i działając w oparciu o polski kodeks spółek handlowych prowadzimy działalność produkcyjno-handlową w zakresie wyrobów lotniczych własnej konstrukcji i wprowadzania ich na światowe rynki. Współpracujemy również z potentatami w branży lotniczej takimi jak Pratt & Whitney Canada.

Aktualnie Firma zatrudnia 1600 osób, w tym kadrę inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, a także posiada odpowiednie zdolności techniczne, organizacyjne i  produkcyjne do budowy samolotów oraz prowadzenia lotniczych programów rozwojowych.

Przed PZL Mielec pojawiły się nowe wyzwania i możliwości. Zakłady wzbogaciły swój asortyment  o produkcję kabin śmigłowca BLACK HAWK UH-60M, a także uruchomiły produkcję helikoptera wielozadaniowego S-70i (International BLACK HAWK). Sprostać tym zadaniom może tylko nowoczesne przedsiębiorstwo z odpowiednią organizacją i strukturą. Stanowią ją m. in. pracownicy, którzy tworzą kulturę produkcyjną. Dlatego firma kładzie nacisk na odpowiednie przygotowanie kadry, szkolenia pracowników, zarówno zawodowe, jak i specjalistyczne. Ważnym elementem jest również nowa etyka prowadzenia biznesu. W tym celu wdrożono kodeks etyczny i na jego bazie przeprowadzane są systematycznie kształcenia dotyczące etyki pracy i zachowań. Posiadając tak przygotowaną załogę firma ma szansę rozwoju w nowym środowisku gospodarczym i jest wiarygodna dla rynku i klientów.


Partner projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest placówką oświatowo-wychowawczą, która organizuje zajęcia dydaktyczne dla mieleckiej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. W strukturze CKPiDN działa Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – wyposażone w 11  profesjonalnych pracowni. Uczniowie mają tutaj możliwość nabywania umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania powszechnie stosowanych w przemyśle.

CKPiDN wspiera także nauczycieli w rozwoju zawodowym ukierunkowanym w szczególności na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Działaniom tym przyświeca myśl, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy.

CKPiDN podejmuje inicjatywy edukacyjne na rzecz rozwoju społeczeństwa uczącego się oraz zadania z zakresu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki. Centrum jest organizatorem cyklicznie odbywających się Festiwali Nauki i Techniki, ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a także innymi podmiotami.

Ważną rolę w działalności CKPiDN pełni współpraca z mieleckim przemysłem w obszarze dostosowania programów kształcenia dla rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Udostępnij: