Filia DUT w Ustrzykach Dolnych

W marcu 2014 roku powstała Filia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych. W 2020 roku zajęcia zostały zawieszone, po czym w marcu 2021 udało się wznowić Filię .

Zajęcia finansowane są przez Partnera strategicznego projektu, którym jest Gmina Ustrzyki Dolne, a odbywają się przy współpracy ze Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych oraz Ustrzycki Dom Kultury.

Wykłady oraz warsztaty są prowadzone w formie stacjonarnej. Wykłady prowadzone są w grupach 60 osobowych. Każdy uczestnik wykładów otrzymuje indeks oraz identyfikator. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych – 15 osobowych grupach. Łącznie w jeden dzień zajęcia będą się odbywać dla 4 grup. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma „Zestaw Naukowca” do samodzielnego eksperymentowania w domu. Każdy wykład trwa godzinę. a warsztaty trwają 1,5 h. Zajęcia odbywają się będą z zachowaniem wytycznych sanitarnych obowiązujących w dany dzień.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych odbywają się w Ustrzyckim Domu Kultury, ul. 29 Listopada 31 (wykłady) oraz w SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych (warsztaty).

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywają się w soboty. W zajęciach w Filii w Ustrzykach Dolnych uczestniczą dzieci w wieku 7-12 lat ze szkół na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Szczegóły rekrutacji oraz aktualny plan zajęć dostępne poniżej.


Partner strategiczny Filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Ustrzykach Dolnych:
Gmina Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne to jeden z najpiękniejszych miejsc w Bieszczadach. Geograficznie leży w paśmie Gór Sanocko – Turczańskich. Miasto Ustrzyki Dolne liczy dwanaście tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą gminy i powiatu Leży na trasie małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej.

Liczne atrakcje turystyczne, rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna wpływają pozytywnie na wizerunek gminy. Przez miasto przebiega europejski dział wodny z rzeką Strwiąż, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Od północy i wschodu miasto otacza pasmo gór z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody, które m.in. wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.  Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej po szlakach turystycznych. Można tu też jeździć konno. Bliskość Zalewu Solińskiego to raj dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych.

DSC_0365

Śródgórskie położenie i długi okresem zalegania śniegu wpływają pozytywnie na rozwój sportów zimowych. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje narciarskie na Gromadzyniu i Laworcie oraz wyciągi narciarskie na stoku Małego Króla, w Ropience i Arłamowie. Ustrzyki Dolne są nazywane ZIMOWĄ STOLICĄ PODKARPACIA. Oprócz tras zjazdowych są tu także trasy biegowe, zaliczane do najlepszych w Polsce.

W mieście znajdują się obiekty rekreacyjno – sportowe, takie jak: Zespół Basenów Delfin, hala sportowa, stadion, sale gimnastyczne, boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej
i nożnej oraz korty tenisowe.

Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Muzeum Przyrodniczego.
Bogactwem gminy są też zabytki, szczególnie dawne cerkwie greckokatolickie. Coraz bardziej popularne staje się tu rękodzieło ludowe i artystyczne. Miejscowi artyści zajmują się  malarstwem, wikliniarstwem, rzeźbiarstwem i lutnictwem.

Dodatkowym atutem mikroregionu ustrzyckiego jest międzynarodowe przejście graniczne w Krościenku, które umożliwia dotarcie do interesujących turystycznie i gospodarczo obszarów Ukrainy i innych krajów.

http://www.ustrzyki-dolne.pl/

Partner: Szkoła Podstawowa Nr 1

DSC_0351

Szkoła Podstawowa nr 1 zlokalizowana jest przy ul. 29 Listopada, przy głównej drodze biegnącej przez Ustrzyki D. Nauka odbywa się w trzech, w pełni wyposażonych budynkach. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne klasopracownie, pracownie komputerowe, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, pracownię językową oraz halę sportową. Prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych. Są to między innymi kółka: polonistyczne, matematyczne, j. angielskiego i j. niemieckiego, przyrodnicze, informatyczne, historyczne, wiedzy o Unii Europejskiej, plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczno-instrumentalne, sportowe i turystyczne.

DSC_0359

Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z różnych form spędzania czasu, które proponuje biblioteka i świetlica szkolna. Uczniowie SP nr 1 uczestniczą w wielu konkursach przedmiotowych, zajmując dobre miejsca. Są wśród nich finaliści i laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich z języka polskiego, historii, fizyki, chemii, biologii, konkursów recytatorskich, a także wokalnych. Szkoła ma też swoje osiągnięcia w sporcie. Od roku 1996 r. działa Uczniowski Klub Sportowy „Krzemień”.  Sukcesy na polu artystycznym odnoszą Młodzieżowy Zespół Tańca „Bandanki” (laureat wielu przeglądów tanecznych na szczeblu wojewódzkim, ma na swoim koncie występy w kraju i za granicą);  Dziecięcy Zespół Taneczny„Iskierki”; zespół wokalno-instrumentalny „Ten Ton”; cheerleaderki.

DSC_0358

W szkole tradycją stały się już takie imprezy jak: pasowanie na ucznia, apele organizowane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, święto Patrona szkoły Mikołaja Kopernika, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Promocja szkoły. Szkoła pozostaje otwarta na akcje profilaktyczne i proekologiczne. Organizowane są kampanie antyalkoholowe i antynikotynowe, akcje Sprzątanie świata , Czyste góry itp. Szkoła jest otwarta na nowe wyzwania i pomysły. Uczniowie pod okiem nauczycieli biorą udział w wielu projektach unijnych: Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją, Eduscience, Młode Bieszczady, Elektro-nie-śmieci i NASZA SZKOŁA NASZĄ SZANSĄ.

DSC_0354

Kadrę Pedagogiczną SP nr 1 tworzy zespół 56 pedagogów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Tworzą programy innowacyjne, z dużym zaangażowaniem realizują powierzone zadania, dostrzegają potrzeby i zainteresowania uczniów, rozwijając ich zdolności i rozbudzając zainteresowania. Propagują pracę z uczniem zdolnym poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe, apele i uroczystości szkolne. Organizują ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne. Nauczyciele starają się przygotować dzieci i młodzież do podjęcia wyzwań, które czekają ich w dorosłym życiu. Pragną, żeby uczniowie byli otwarci na drugiego człowieka, żyli w zgodzie z naturą

Udostępnij: