O Dziecięcym Uniwersytecie Technicznym

logo_pdW roku 2009 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów” S.A. podjęła decyzję o utworzeniu projektu o nazwie „Politechnika Dziecięca”. Podstawą tego przedsięwzięcia była troska o przyszłość dzieci, które rozpoczynają edukację i chęć zainteresowania ich nauką. Ponieważ na całym świecie, w tym również w Polsce, z powodzeniem od wielu lat podobne przedsięwzięcia były realizowane Politechnika Rzeszowska, jako pierwsza uczelnia w regionie, decyzją ówczesnego Rektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka, postanowiła otworzyć sale wykładowe dla małych studentów. Celem projektu było odciągnięcie młodych ludzi od ekranów telewizorów i monitorów komputerów i pokazanie im, że uczyć można się nie tylko w sztywnych ławkach szkół, a nauka może stać się zabawą i dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Pierwszy semestr Politechniki Dziecięcej rozpoczął się w październiku 2009 w Rzeszowie, ale potencjalni kandydaci mogli zapoznać się z jego formą już w kwietniu podczas pilotażowego wykładu. Zajęcia, które zostały zaproponowane dzieciom spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i zainteresowaniem zarówno samych uczniów, jak i rodziców.W październiku 2013 powstała pierwsza Filia PD w Mielcu, a następnie kolejne: w marcu 2014 w Dębicy i Ustrzykach Dolnych, oraz w październiku 2015 w Stalowej Woli. Od początku działalności liczba kandydatów na każdy semestr znacznie przewyższa ilość wolnych miejsc.

Od marca 2018 roku wszystkie działania Politechniki Dziecięcej prowadzone przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza odbywają się pod nazwą Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, w skrócie DUT.

Logo DUT

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7 – 12 lat. Prowadzący wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne przygotowują je w taki sposób, aby każde dziecko jak najwięcej zrozumiało i zapamiętało. Naszym priorytetem jest aby dzieci podczas zajęć nie nudziły się, ale przez zabawę i przystępną dla nich formę przekazywania informacji zdobywały wiedzę. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach przyczyni się rozwijaniu już istniejących bądź wzbudzi zupełnie nowe zainteresowania małych studentów. Ufamy, że dzięki odpowiedniemu zaprezentowaniu nauk ścisłych, nasi młodzi studenci, w dorosłym już życiu wybiorą uczelnie techniczne aby zgłębiać swoją wiedzę i zdobywać wykształcenie w tym kierunku.

Udostępnij: