Rejestracja

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odbywają się w Rzeszowie oraz w Filiach w Mielcu, Dębicy, Jaśle oraz Ustrzykach Dolnych. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.

Udział w zajęcia DUT jest bezpłatny.

Prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI REJESTRACJI dla każdego miasta


Rekrutacja na semestr letni 2022 we wszystkich Filiach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego będzie aktywna od 14 lutego od godz. 10.00 do 21 lutego 2022 (włącznie). 

W podanym terminie prowadzone są zapisy na wykłady online dla Rzeszowa, Jasła, Dębicy oraz Mielca, a także zapisy na warsztaty dla Ustrzyk Dolnych.

By móc podejść do rekrutacji na warsztaty należy zapisać się w pierwszej kolejności na wykłady. Wyjątkiem są Ustrzyki Dolne, gdzie prowadzone są wyłącznie zapisy na warsztaty!

W Filii DUT Jasło, Mielec i Dębica – tylko osoby zapisane na wykłady mogą zapisywać się na warsztaty w późniejszym terminie (podanym do wiadomości osobom zapisanym na wykłady).

DUT Rzeszów – uczestnicy warsztatów zostaną wybrani poprzez LOSOWANIE spośród osób zapisanych na wykłady. Losowana zostanie lista podstawowa (120 osób) oraz lista rezerwowa (50 osób). Osoby, które zostały wylosowane w liście podstawowej powinny w podanym terminie (podanym w mailu osobom wylosowanym) zapisać się do wybranej przez siebie grupy warsztatowej, w przeciwnym razie miejsce zajmą osoby z listy rezerwowej.

Rekrutując się na wykłady należy zapisać się do grupy otwartej (bez limitu miejsc, dostępnej dla wszystkich chętnych) lub grupy partnerów dedykowanej danej firmie (z limitem miejsc oraz kodem dostępu dla pracowników). 

W semestrze letnim zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odbywać się będą w formie stacjonarnej jak i w formie online, w zależności od filii DUT.  

  1. DUT Rzeszów – wykłady online i warsztaty stacjonarne 
  2. DUT Jasło – wykłady online i stacjonarne, warsztaty stacjonarne 
  3. DUT Mielec – wykłady online i stacjonarne, warsztaty stacjonarne 
  4. DUT Dębica – wykłady online i stacjonarne, warsztaty stacjonarne 
  5. DUT Ustrzyki Dolne – wykłady i warsztaty stacjonarne 

Plany oraz forma zajęć (stacjonarna lub online) będą różnić się w zależności od filii DUT, dlatego przed podejściem do rekrutacji prosimy zapoznać się z planami zajęć dla poszczególnych miast. 

PLANY ZAJĘĆ

Przed rejestracją dziecka proszę zapoznać się z Regulaminem DUT  oraz WARUNKAMI REJESTRACJI dla każdego miasta(poniżej).

ZAŁÓŻ KONTO

ZALOGUJ SIĘ

 


WARUNKI REJESTRACJI

Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci w wieku 7-12 lat będące uczniami szkoły podstawowej (min. 1 klasa, dzieci z zerówek przedszkolnych nie mogą brać udziału w zajęciach) oraz spełniające następujące warunki dla poszczególnych lokalizacji Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego:

  • Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Rzeszowie: uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego.

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na wykłady online – bez limitu miejsc (14-21 luty 2022)

Rejestracja na warsztaty stacjonarne prowadzona jest w późniejszym terminie dla dzieci zapisanych na wykłady online (120 dostępnych miejsc).  Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani poprzez LOSOWANIE spośród osób zapisanych na wykłady. Tylko osoby, które zaznaczą przy zapisach na wykłady chęć wzięcia udziału w losowaniu, podejdą do rekrutacji na warsztaty.

Ważne terminy:

14-21.02.2022 – Zapisy na wykłady (bez limitu miejsc)

22.02.2022 – Losowanie listy warsztatowej (120 osób) oraz listy rezerwowej (50 osób). Ogłoszenie listy wylosowanych osób drogą mailowa (do wszystkich osób zapisanych na wykłady).

24.02.-28.02.2022 – Osoby, które zostały wylosowane na warsztaty powinny w tym terminie zapisać się do wybranej przez siebie grupy warsztatowej (na wybraną godzinę). Zapisów należy dokonać poprzez swoje konto DUT- zakładka: „Rejestracja na warsztaty”.

01.03.2022 – Zapisy uzupełniające w przypadku niewykorzystania miejsc (lista rezerwowa).  Jeśli w terminie 24-28.02 nie zostaną wykorzystane wszystkie miejsca warsztatowe będziemy informować telefonicznie osoby z listy rezerwowej o możliwości dopisania do zajęć.

  • Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Dębicy: uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie powiatu dębickiego.

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na wykłady: grupa dla powiatu bez limitu miejsc (grupa ogólna), grupy dedykowane partnerom z określonym limitem (14-21 luty 2022r).

Rejestracja na warsztaty stacjonarne prowadzona jest dla dzieci zapisanych na wykłady– 120 miejsc, podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Terminy zapisów na WARSZTATY dla osób ZAPISANYCH WCZEŚNIEJ NA WYKŁADY:

24-28 luty 2022 – Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY PARTNERÓW (Goodyear, Nicrometal, Darco)

3-7 marzec 2022 -Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY OTWARTEJ 

Obowiązuje limit miejsc na warsztaty: 50 miejsc – powiat dębicki, 50 miejsc przeznaczone dla: Firma Oponiarska Dębica S.A. i Goodyear Polska Sp. z o.o.  – osobna rekrutacja oraz 20 dla partnerów: Darco Sp. z o.o. i Nicrometal S.A. W przypadku niewykorzystania miejsc przez partnerów, zwiększa się limit miejsc dla powiatu dębickiego.

  • Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Mielcu: uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie powiatu mieleckiego. 

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na wykłady: grupa dla powiatu bez limitu miejsc (grupa ogólna), grupy dedykowane partnerom z określonym limitem (14-21 luty 2022r).

Rejestracja na warsztaty stacjonarne prowadzona jest dla dzieci zapisanych na wykłady– 120 miejsc, podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Terminy zapisów na WARSZTATY dla osób ZAPISANYCH WCZEŚNIEJ NA WYKŁADY:

24-28 luty 2022 – Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY PARTNERÓW (PZL Mielec, CKPiDN)

3-7 marzec 2022 -Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY OTWARTEJ 

Obowiązuje limit miejsc na warsztaty: 55 miejsc – powiat mielecki, ilość miejsc na warsztatach przeznaczona dla partnerów projektu: 50 – Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz 15 – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W przypadku niewykorzystania miejsc przez partnerów, zwiększa się limit miejsc dla powiatu.

  • Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Jaśle: uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie miasta i gminy Jasło oraz gminy Skołyszyn.

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na wykłady: grupa ogólna (miasto i gmina Jasło, gmina Skołyszyn) – bez limitu miejsc, grupy dedykowane partnerom – z określonym limitem miejsc (14-21 luty 2022r).

Rejestracja na warsztaty stacjonarne prowadzona jest dla dzieci zapisanych na wykłady– 120 miejsc, podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Terminy zapisów na WARSZTATY dla osób ZAPISANYCH WCZEŚNIEJ NA WYKŁADY:

24-28 luty 2022 – Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY PARTNERÓW (JSP, Nowy Styl, Jafar, Gamrat, Gamart, Habys)

3-7 marzec 2022 -Zapisy na warsztaty dla osób zapisanych wcześniej na wykłady DO GRUPY OTWARTEJ

Obowiązuje limit miejsc na warsztaty: 60 miejsc – gmina i miasto Jasło oraz gmina Skołyszyn. Ilość miejsc na warsztatach przeznaczona dla partnerów projektu: 15- Nowy Styl, 15- Jafar, 5- Gamrat, 5- Gamart, 5- Habys, 15 – JSP. W przypadku niewykorzystania miejsc przez partnerów, zwiększa się limit miejsc dla gminy i miasta Jasło oraz gminy Skołyszyn.

  • Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Ustrzykach Dolnych: uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący na terenie gminy Ustrzyki Dolne – decyduje kolejność zgłoszeń – dostępnych 60 miejsc.

Rejestracja odbywa się poprzez zapisy na warsztaty stacjonarne dla wybranej grupy.  Wszystkie osoby, które zapiszą się na warsztaty będą automatycznie zapisane na wykłady.

Wystarczy założyć konto, uzupełnić dane dziecka i rodzica/opiekuna a następnie zarejestrować dziecko do filii Ustrzyki Dolne poprzez wybranie odpowiedniej grupy w zakładce „Rejestracja na warsztaty” (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT w ubiegłych latach)

 REGULAMIN DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO


„REJESTRACJA KROK PO KROKU”

Prosimy o dokładne zapoznanie się z krótkim przewodnikiem po rejestracji (filmik pomocniczy „Krok po kroku” poniżej – kliknij w obrazek, aby zapoznać się z wszystkimi etapami rejestracji).

Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT – wystarczy założyć konto na stronie www.dolinawiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT). 

W pierwszej kolejności poprzez zakładkę „Konto DUT” należy uzupełnić dane rodzica, następnie dane dziecka i przejść do zakładki „Rejestracja na wykłady” (lub warsztaty). 

RZESZÓW, JASŁO, MIELEC, DĘBICA, USTRZYKI DOLNE– Rejestracja na wykłady (lub w przypadku Ustrzyk Dolnych na warsztaty) w semestrze letnim 2022 będzie możliwa od 14 lutego 2022 od godz. 10.00 do 21 lutego 2022 r. do godz. 23.59.59

Rekrutując się na wykłady należy  zapisać się do grupy otwartej (bez limitu miejsc, dostępnej dla wszystkich chętnych) lub grupy partnerów dedykowanej danej firmie (z limitem miejsc oraz kodem dostępu dla pracowników). 

Rejestracja na warsztaty odbywać się będzie w późniejszym terminie podanym do wiadomości osom zapisanym na wykłady.

Terminy i tematyka zajęć dla poszczególnych semestrów Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego znajdziesz tutaj >> PLANY ZAJĘĆ. Plan zajęć będzie dostępny także po rejestracji, w panelu na koncie użytkownika.

Więcej informacji o filiach DUT: FILIE DUT

ZAŁÓŻ KONTO

ZALOGUJ SIĘ

Udostępnij: