Zawody Learn&Fly 2020

Uczestnicy konkursu Learn&Fly 2020, będę mieli za zadanie zbudować prosty latający model samolotu, a następnie wziąć udział w zawodach na najdłuższy lot. W pierwszym, regionalnym etapie, do wygrania będą atrakcyjne nagrody i miejsce w zawodach finałowych. W finale konkursu, zwycięscy zawodów regionalnych z Kalisza i Rzeszowa, będą rywalizować między sobą.

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie:
-Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
-Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
-klas patronackich Pratt&Whitney Kalisz z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

Z każdej szkoły zostanie zakwalifikowane maksymalnie 15 drużyn, każda drużyna powinna składać się z od 2 do 4 osób oraz opiekuna.   O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejności zgłoszeń – co ważne w przypadku ZST Rzeszów, ZSM Rzeszów oraz ZSM w Krakowie, pierwszeństwo będą miały drużyny składające się z uczniów z klas patronackich Pratt&Whitney Rzeszów oraz Pratt&Whitney AeroPower.

Zadaniem drużyn będzie zbudowanie prostego latającego modelu samolotu, który zaprezentuje swoje możliwości w zawodach na najdłuższy lot. Poza tym, drużyna będzie musiała zaprezentować się przed komisją oraz złożyć raport z prac nad modelem. Zawody regionalne dla Rzeszowa odbędą się 7 października w Rzeszowie, oraz w Kaliszu 13 października 2020.  Następnie, 4 listopada , w Rzeszowie, odbędzie się finał, gdzie rywalizować będą drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w zawodach regionalnych. Podczas prac nad modelem drużyny będą korzystać ze specjalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych.

Partnerem i sponsorem konkursu są firmy Pratt&Whitney Rzeszów, Hamilton Sundstrand Poland, Pratt&Whitney Kalisz. Firmy te ufundowały również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Organizatorem zawodów jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Nagrody w zawodach regionalnych:
1 miejsce – 2000 złotych
2 miejsce – 1000 złotych
3 miejsce – 500 złotych

Nagrody w finale:
1 miejsce – 3000 złotych
2 miejsce – 2000 złotych
3 miejsce – 1000 złotych
4 miejsce – 500 złotych

Zgłoszenia do konkursu będą odbywały się poprzez szkoły (sekretariaty) i tam zainteresowani uczniowie i opiekunowie uzyskają informacje na ten temat.

Konkurs jest kontynuacją idei projektu edukacyjnego Learn&Fly, który realizowany był w latach 2017-2019 przez partnerów z Polski, Hiszpanii i Portugali, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Jednym z partnerów i organizatorem konkursu była Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Partnerem zawodów była wówczas firma Pratt&Whitney Rzeszów. W ramach projektu został opracowany zestaw materiałów szkoleniowych Learn&Fly STEM Kit, przeznaczony dla nauczycieli oraz Learn&Fly Careers Kit, czyli swoisty przewodnik po zawodach lotniczych, z których skorzystają również uczestnicy tegorocznej edycji konkursu.

Regulamin konkursu Learn&Fly 2020
Wzór raportu

Udostępnij: