Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Markowi Dareckiemu

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Panu Markowi Dareckiemu – prezesowi Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Tytuł doktora honoris causa – w tradycji akademickiej traktowany jako najwyższa możliwa do osiągnięcia godność świadcząca o zasługach i pozycji wyróżnionej osoby – został nadany podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Tytuł ten Politechnika Rzeszowska przyznaje od 2002 roku i do tej pory uhonorowano nim 14 osób.  

Marek Darecki jest pomysłodawcą, inicjatorem oraz prezesem klastra lotniczego, prezesem Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego oraz wieloletnim dyrektorem Zakładu Lotniczego WSK Rzeszów, następnie Pratt &Whitney Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska postanowiła uhonorować Marka Dareckiego tym tytułem w uznaniu zasług dla rozwoju przemysłu lotniczego oraz tworzenia systemu współpracy ośrodków akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Posiedzenie Senatu poprowadził rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik. W uroczystości wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści: Maria Kurowska, Krystyna Skowrońska, Wiesław Buż, Adam Śnieżek. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentował marszałek Władysław Ortyl. Obecna była też wojewoda Ewa Leniart, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz biskup rzeszowski Jan Wątroba. W wydarzeniu uczestniczyli również rektorzy i prorektorzy uczelni współpracujących z Politechniką Rzeszowską.

Laudację na cześć Marka Dareckiego wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Przedstawiając sylwetkę doktora honorowego, podkreślał jego zaangażowanie w rozwój firm Doliny Lotniczej przez realizację wielu badań naukowych.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów!

Udostępnij: