„RoboSTREFA – Misja Inżynier”  to nowy projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, który powstał wspólnie z firmą Pratt & Whitney  Rzeszów oraz RoboLAB Local STEAM Incubator. Ma on za zadanie wykształcić u młodych osób kluczowe kompetencje przyszłości, pokazując istotę roli inżyniera w  rozwoju nowoczesnych technologii.

Projekt RoboLAB, który już od ponad dwóch lat uczy młodzież budować roboty, nieustannie cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, pokazując im, że robotyka, programowanie, a także kreatywność czy umiejętność pracy w grupie to kompetencje „must have” dla przyszłych inżynierów. Z tymi założeniami utożsamiają się wiodące na rynku korporacje, w tym Pratt & Whitney Rzeszów, który widzi nieustającą potrzebę wsparcia młodych, ambitnych uczniów, kształtując w nich umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Wspólne cele i wartości pozwoliły Fundacji oraz firmie Pratt & Whitney Rzeszów kolejny raz połączyć swoje siły tworząc nowy projekt „RoboSTREFA – Misja Inżynier”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu „RoboSTREFA – Misja Inżynier” jest wszechstronne rozwijanie kompetencji technicznych oraz miękkich wśród uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Poprzez systematyczne szkolenia i warsztaty, projekt ten ma na celu wyposażenie młodych ludzi w kluczowe umiejętności związane z robotyką i programowaniem, które są coraz bardziej cenione na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Szkolenia obejmują również rozwój kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i kreatywne myślenie, które są niezbędne dla skutecznego funkcjonowania w nowoczesnym środowisku zawodowym.

Założenia projektu:

Projekt skierowany jest do 15 osobowej grupy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i będzie realizowany w trzech rocznych edycjach. W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma 130 godzin szkoleń, z czego 100 godzin będzie poświęconych na naukę robotyki,  a pozostałe 30 godzin na rozwijanie kompetencji miękkich.
W szkole zostanie zaaranżowana i  wyposażona pracownia, dostosowana do potrzeb budowy i programowania robotów. Pracownia ta, oprócz swojej podstawowej funkcji, zostanie obrandowana w taki sposób, aby stymulować kreatywność uczniów, a także będzie wykorzystywana do pracy z uczniami w czasie standardowych godzin lekcyjnych. W ramach projektu zostanie utworzona drużyna robotyczna, która zajmie się konstrukcją własnego robota. Zespół ten będzie reprezentować szkołę w zawodach Task Hunters w ramach Międzynarodowych Zawodów XChallenge oraz uczestniczyć w innych konkursach robotycznych organizowanych na terenie całej Polski.
Ponadto, uczestnikom projektu zostaną zapewnione spotkania z doradcą zawodowym w celu analizy ich predyspozycji i wsparcia w rozwoju osobistym.

Opiekun drużyny:

W ramach realizacji projektu niezbędne będzie wyznaczenie opiekuna drużyny. Rola opiekuna będzie polegała nie tylko na czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem działań projektowych, ale również na motywowaniu drużyny do aktywnego uczestnictwa i rozwoju. Zadanie to przewiduje wynagrodzenie finansowe.

Korzyści dla szkół:

Szkoła otrzymuje wyposażenie oraz branding pracowni robotycznej, współpracę z liderem branży lotniczej, wyróżnienie na tle innych placówek, uczestnictwo w prestiżowym projekcie.

Rekrutacja:

Proces rekrutacji do projektu został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie, szkoły zainteresowane udziałem w projekcie składają wnioski, które zostaną następnie szczegółowo przeanalizowane przez komisję. Po dokładnej ocenie wszystkich zgłoszeń, komisja wybierze trzy szkoły.  Szkoły te będą miały możliwość zaprezentowania przed komisją argumentów, dlaczego to właśnie one powinny zostać wybrane do wzięcia udziału w projekcie. Finalnie, w bieżącym roku, wybrana zostanie tylko jedna szkoła, która weźmie udział w projekcie.

Szkoły mogą zgłaszać się do projektu w terminie od 16 kwietnia do 6 maja br., poprzez wypełnienie formularza

Dodatkowo, w poniedziałek, 22 kwietnia o godz. 8:50, odbędzie się sesja Q&A dotycząca projektu. To doskonała okazja do zadawania pytań i uzyskania szczegółowych informacji o projekcie. Link do spotkania Q&A_RoboSTREFA

Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest zapoznanie się z REGULAMINEM.

„RoboSTREFA – Misja Inżynier” ma za zadanie nie tylko rozwijać umiejętności techniczne, ale również kształtuje kompetencje społeczne i osobiste, które są równie ważne w dzisiejszym świecie. Projekt ten ma na celu stworzenie solidnej podstawy dla przyszłych inżynierów, robotyków, programistów, a także innych specjalistów, którzy będą mogli efektywnie wpływać na rozwój nowoczesnych technologii. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, dzięki wsparciu swoich partnerów, stwarza młodym ludziom szansę na rozwój i zdobycie tych niezbędnych umiejętności przyszłości dając im lepszy start w dorosłość.

Udostępnij: