Województwo Podkarpackie – brama Europy, przestrzeń nowoczesnej gospodarki, niewyczerpanej przyrody, kultury i… możliwości. Czyste i nowoczesne technologie światowej Doliny Lotniczej, informatyki, telekomunikacji, farmacji, sąsiadują tu z przestrzenią aktywnego wypoczynku, górskiej przyrody, wielokulturowości i kreatywności. Nowoczesne  lotnisko, autostrada Wschód-Zachód, unijne przejścia graniczne, skrzyżowanie europejskich tras, gotowe tereny inwestycyjne specjalnych stref ekonomicznych i zasoby młodych wykształconych ludzi sprawiają, że dziesiątki światowych firm właśnie tu lokują swoje siedziby. A po godzinach? Aktywny wypoczynek na lądzie, wodzie i w powietrzu – szybownictwo, paralotniarstwo, żeglarstwo, narciarstwo, bezkresne wędrówki i wyprawy rowerowe po setkach kilometrów szlaków. A wszystko to w otoczeniu dzikiej przyrody, karpackich krajobrazów, legendarnych Bieszczadów, Roztocza i Beskidu Niskiego. Do tego zanurzenie w różnorodnej bogatej kulturze, architekturze i sztuce pogranicza, czas i miejsce na spokój, twórczość i spojrzenie na zabiegany świat z góry. Z lotu ptaka.

https://www.youtube.com/watch?v=wFyjhI8c6tQ;

https://www.youtube.com/watch?v=mmgh_RUkSFw

 

 

G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce jest obecnie najnowocześniejszym obiektem biznesowym zlokalizowanym na terenie województwa podkarpackiego. Głównym celem jest organizacja największych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez targowych, wystaw i konferencji w regionie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 23 czerwca 2016 roku.

G2A Arena to ponad 16 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, sala kongresowa na 872 osoby, 2 duże sale konferencyjne na 220 i 190 osób, 8 mniejszych sal, które pomieszczą od 20 do 60 osób, pokój narad na 33 osoby i ponadto dwie sale: restauracyjna i bankietowa, które mogą pomieścić odpowiednio 160 i 120 osób. Dostępny jest także przestronny zewnętrzny i podziemny parking.

Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce jest biznesowym sercem dynamicznie rozwijającego się regionu.

Rzeszów od G2A Areny dzieli jedynie 10 minut drogi. Obiekt jest dobrze skomunikowany z miastem za pomocą transportu publicznego. Do kompleksu można też wygodnie dojechać samochodem.

Od Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” obiekt dzieli jedynie pas jezdni, odległość od terminala przylotów i odlotów do G2A Areny to 3 minuty pieszo.

 

Polska Agencja Kosmiczna jest rządową agencją wykonawczą. Została powołana na mocy ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej z dnia 26 września 2014 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła pod koniec roku 2015. Agencja posiada siedzibę główną w Gdańsku oraz dwa oddziały terenowe – w Warszawie i Rzeszowie.

Na mocy ustawy PAK realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Agencja zapewnia spójność polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, reprezentuje polski interes gospodarczy i naukowy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz zapewnia systemowe wsparcie dla przemysłu, sektora edukacji i nauki. Agencja reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

Każdego roku Agencja przygotowuje kompleksową informację o polskim sektorze kosmicznymi i przeprowadza ocenę stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce. PAK realizuje także zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności w obszarach: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej. Jednym z narzędzi służących realizacji zadań statutowych Agencji jest Krajowy Program Kosmiczny. Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest zbudowanie systemu efektywnych narzędzi wsparcia doradczego, finansowego i edukacyjnego dla krajowego sektora kosmicznego i dla instytucji realizujących polską politykę kosmiczną. Program obejmie m.in. kompleksową analizę krajowego sektora kosmicznego, wskazanie projektów strategicznych i dziedzin z zakresu technik kosmicznych i technologii satelitarnych, których rozwój w Polsce będzie wspierany instytucjonalnie, jak również rekomendację konkretnych narzędzi finansowania tych przedsięwzięć. Dokument będzie też zawierał harmonogram realizacji programu na najbliższe lata i system monitorowania osiągania założonych celów.

Więcej informacji o Polskiej Agencji Kosmicznej można znaleźć w portalu: www.polsa.gov.pl.

 

 

 

Udostępnij: