Organizatorzy: Współorganizatorzy:
Logo Fundacji Wspierania EdukacjiLogo Pratt & Whitney Rzeszów S.A Logo G2A ArenaLogo Polskiej Agencji Kosmicznej

Festiwal Nauki finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości

Festiwal Nauki – zadanie finansowane w ramach umowy 901/P-DUN/2017

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych

na działalność upowszechniającą naukę

PARTNER TECHNOLOGICZNY: PATRONATY HONOROWE: PATRONATY MEDIALNE:
Logo ABB Logo Marszałka Województwa PodkarpackiegoLogo kuratorium Logo Onet
Udostępnij: