Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” została powołana z myślą o stworzeniu dla dzieci i młodzieży nowych możliwości rozwoju poprzez organizowanie specjalnie przygotowywanych, interaktywnych zajęć oraz pokazów naukowych. Fundacja postawiła sobie za cel udowodnienie młodym ludziom, że nauka nie musi być nudna i może dawać wiele satysfakcji, a jej misją jest rozwijanie ich zainteresowań i zachęcanie do poznawania świata, tak aby „przygoda” z nauką, przyniosła korzyści w przyszłym życiu zawodowym. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez projekty obejmujące darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w ramach: Politechniki Dziecięcej, Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej, Odlotowej Fizyki, Sugestii, a także wielu innych inicjatyw edukacyjnych. Zajęcia Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie odbywają się nieprzerwanie od października 2009 roku. Do tej pory liczba uczestników wykładów w Rzeszowie wyniosła ponad 7 tysięcy dzieci z całego województwa podkarpackiego. Projekt Politechniki Dziecięcej realizowany jest również w Filiach w Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli oraz Ustrzykach Dolnych, w których udział wzięło ponad 5,5 tysiąca uczestników. Poza wykładami Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie i w Filiach, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, realizuje również zajęcia i pokazy naukowe w ramach innych projektów edukacyjnych. Z pokazami Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej odwiedza szkoły podstawowe, przede wszystkim z obszarów wiejskich na terenie całego Podkarpacia. Do tej pory projektem tym objęte zostało ponad 5 tysięcy dzieci. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeznaczone zostały programy edukacyjne: Odlotowa Fizyka, z którego skorzystało ponad 10 tysięcy uczniów; oraz Sugestia przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych, obejmujący swoim zasięgiem niemal 6,5 tysiąca młodych ludzi z województwa podkarpackiego.

Fundacja, jest również organizatorem Festiwalu Nauki, trzydniowej imprezy naukowej skierowanej przede wszystkim do uczniów wszystkich szczebli edukacji szkolnej: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, ale także do mieszkańców regionu. Jego ideą jest popularyzacja i upowszechnianie nauki, w tym przede wszystkim nauk ścisłych, kierunków politechnicznych. Impreza ma na celu zwiększenie świadomości naukowej społeczeństwa oraz rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, pokazanie, że nauka może być doskonała zabawą i przygodą.  W pierwszej edycji Festiwalu Nauki, zorganizowanej w grudniu 2015 roku udział wzięło niemal 6 tysięcy uczestników.

Fundacja wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, oraz Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” od września 2013 do grudnia 2014, realizowała projekt edukacyjno-badawczy pt. „Badania warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów” finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”. W ramach projektu Fundacja wspólnie z Politechniką Rzeszowską organizowała cykl weekendowych warsztatów dla uczniów z zakresu lotnictwa, przede wszystkim szkoleń szybowcowych oraz badań związanych z lotami szybowcowymi.

Fundacja angażuje się również w wiele innych wydarzeń popularyzujących naukę, podczas których wykorzystywane są eksponaty naukowe oraz tzw. strefy, w tym strefa doświadczeń, konstruktora, matematyki czy lotnictwa, na które składają się stanowiska doświadczalne i warsztatowe, gdzie uczestnicy wykorzystując proste materiały czy pomoce naukowe, przy wsparciu animatorów i wolontariuszy mogą wykonywać zadania, eksperymenty czy budować własne konstrukcje.

Ponadto w ramach swojej działalności statutowej Fundacja realizowała również projekt pn. CEKSO 2. Główne jego założenia to skrócenie okresu adaptacji zawodowej absolwenta i zwiększenie jego zdolności dostosowania do zmiennego profilu wymagań firmy lotniczej poprzez dostosowanie programów edukacyjnych szkół średnich do kształcenia kompetencji wymaganych przez pracodawców, oraz przygotowanie kadry nauczycielskiej do lepszego przekazywania najbardziej aktualnej wiedzy. W ramach CEKSO 2 od marca 2015r. do lutego 2016r. Fundacja wspólnie z Politechniką Rzeszowską prowadziła studia podyplomowe, zaprojektowane dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów został opracowany wspólnie z przedstawicielami firm, dzięki czemu umiejętności, jakie zdobyli uczestnicy odpowiadają wymogom stawianym przez rynek pracy.

Fundacja stale rozwija swoje działania i poszukuje nowych form popularyzacji nauki, jak i nowych partnerów, przy czym nieustannie dąży do zachowania jak najlepszej, jakości prowadzonych przez siebie działań. Fundacja Wspierania Edukacji jest m.in. członkiem Porozumienia Wiedza i Społeczeństwo SPIN – zrzeszającego centra nauki w Polsce, zaangażowana jest w tworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, jak również konsultuje wiele innych inicjatyw i projektów edukacyjnych i popularnonaukowych w regionie.

Pratt & Whitney Rzeszów – Od 1 lipca 2015 r. WSK PZL-Rzeszów, która od 2002 roku jest częścią United Technologies Corporation, zmieniła nazwę na Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

To bardzo ważna zmiana w 77- letniej historii przedsiębiorstwa wybudowanego ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego jako Państwowe Zakłady Lotnicze Wytwórnia Silników Nr 2 w Rzeszowie. Pratt & Whitney Rzeszów będzie rozwijał tradycje i osiągnięcia rzeszowskiej wytwórni, która przez ponad siedem dekad była synonimem Rzeszowa i Podkarpacia, dając stabilną pracę tysiącom rodzin w nowoczesnej, stosującej najnowocześniejsze technologie fabryce, która w przemożny sposób wpływała i wpływa na ich rozwój oraz życie mieszkańców miasta i regionu.
„Decyzja o zmianie nazwy nie była łatwa, odkładaliśmy ją przez wiele lat. Wielu naszych pracowników ma do nazwy WSK Rzeszów stosunek emocjonalny. Kierowaliśmy się jednak naszą przyszłością oraz dodatkowymi szansami, które wiążą się z nową marką. Jesteśmy dumni z naszej tradycji i szanujemy dokonania pokoleń naszych pracowników. Po raz kolejny jednak musimy wykazać się odpowiedzialnością, zdolnością do zrozumienia wyzwań współczesności oraz gotowością do skutecznej reakcji na zachodzące zmiany” – mówi Prezes Zarządu, dyrektor generalny Pratt & Whitney Rzeszów Marek Darecki.

W ciągu 13 lat od udanej prywatyzacji, która przyniosła firmie wiedzę, kapitał i rynki zbytu, nastąpiła olbrzymia transformacja. Jednym z efektów zachodzących przemian jest całkowita zmiana portfela produktów i klientów.

„Nasza firma działa na rynkach globalnych i dostarcza swoje wyroby do klientów na całym świecie. Z tego punktu widzenia nazwa firmy zaczyna odgrywać bardzo ważną rolę. Nasi klienci działają w biznesowym środowisku, w którym funkcjonują firmy o dobrze rozpoznawalnych markach. Posiadanie dobrze rozpoznawalnej nazwy, przekłada się na kontrakty i kolejne miejsca pracy. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy na Pratt & Whitney Rzeszów. Pierwszy jej człon podkreśla naszą przynależność do jednej z najlepszych, światowych firm lotniczych Pratt & Whitney. Drugi symbolizuje nasze przywiązanie do tradycji i do miasta, w którym funkcjonujemy” – podkreśla szef PW Rzeszów.

Firma zmieniała także swój znak graficzny – rozstając się z tradycyjnym logotypem symbolizującym lecącego żurawia i przyjmując logo Pratt & Whitney i nazwę Pratt&Whitney Rzeszów. Warto dodać, że firma zmieniała swój brand w przeszłości już 7- krotnie. Obecna zmiana jest naturalną częścią rozwoju rzeszowskiej wytwórni silników lotniczych.

Udostępnij: