Wystartował nowy projekt wspierany z budżetu Urzędu Miasta Kalisz pn. „Popularyzacja kształcenia zawodowego”.

STEM czyli akronim słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics to ówcześnie najbardziej pożądany obszar związany z edukacją, który w swojej idei pokazuje ważność i powiązanie ze sobą tych obszarów (nauka, technika, inżynieria, matematyka) jako umiejętności wysoko cienionych na rynku pracy.

Uczniowie zgłoszeni do projektu wezmą udział w działaniach, które mają na celu ukazać istotę rozwoju  z zakresu nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjnych. W działaniach ukierunkowanych na STEM kładziony jest nacisk na naukę poprzez praktykę, eksperymentowanie i zabawę, które to pobudzają ciekawość,  inspirują i motywują do dalszego działania i zgłębiania wiedzy.

„Popularyzacja kształcenia zawodowego” to całkowicie bezpłatny projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych (klas 1) dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, w którym organizatorzy proponują konkretne rozwiązania stanowiące rozwój umiejętności STEM oraz kluczowych umiejętności miękkich. Wszystkie realizowane działania mają znaczący wpływ na wybór ścieżki zawodowej oraz stawianie pierwszych kroków młodych osób na rynku pracy.

Obecny rynek pracy stawia na umiejętności z obszaru modelu STEM, czyli naukę, technikę, inżynierię i matematykę, a to właśnie ten obszar umiejętności jest rozwijany podczas zajęć organizowanych w ramach projektu w Wytwórni Kreatywności. Ponadto Wytwórnia Kreatywności to miejsce, gdzie zwracana jest uwaga na rolę kompetencji miękkich w różnych sferach życia, nie tylko zawodowego. Otworzenie umysłu na wiele rozwiązań, umiejętność radzenia sobie ze stresem, praca zespołowa – to tylko kilka kompetencji rozwijanych w tym miejscu.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie popularyzacji kształcenia zawodowego poprzez rozwój ww. umiejętności, co ma znaczący wpływ na wybór ścieżki zawodowej oraz podejmowanie decyzji na rynku pracy.

W ramach projektu „Popularyzacja kształcenia zawodowego”, Fundacja oferuje kompleksowe warsztaty prowadzone w Wytwórni Kreatywności a także autorskie materiały edukacyjne takie jak: broszura informacyjna ukazująca atrakcyjność zawodów związanych z zadaniami technicznymi i konstruktorskimi oraz spójny z broszurą film, przedstawiający atrakcyjność wyboru ścieżki zawodowej na przykładzie rozwijającej się branży lotniczej w regionie kaliskim. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość udziału w spotkaniach online z przedstawicielami firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”, podczas których uczniowie będą mieli okazję zadawać pytania i czerpać wiedzę od specjalistów danej branży.

Nie czekaj z zapisem!

Ilość miejsc dla klas jest ograniczona.

Szczegóły oraz zapisy pod adresem:

Kinga Balcerzyk – Koordynator projektu

e-mail: kalisz@dolinawiedzy.pl

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Urzędu Miasta Kalisza „Popularyzacja kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwania współczesnego rynku pracy w 2023 roku.”

Udostępnij: