Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” została powołana z myślą o stworzeniu dla dzieci i młodzieży nowych możliwości rozwoju poprzez organizowanie specjalnie przygotowywanych, interaktywnych zajęć oraz pokazów naukowych.

Jej głównym celem jest udowodnienie młodym ludziom, że nauka nie musi być nudna i może dawać wiele satysfakcji. Misją Fundacji jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi i zachęcanie ich do poznawania świata, tak aby „przygoda” z nauką, przyniosła korzyści w przyszłym życiu zawodowym.

Do lutego 2018 Fundacja była organizatorem zajęć popularnonaukowych pn. Politechnika Dziecięca, które miały swój początek w Rzeszowie. W kolejnych latach projekt otwierał swoje filie w Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli. Od marca 2018 roku, w wyniku nawiązania współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Fundacja powołała nowy projekt dla dzieci pn. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny realizowany w Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych, Stalowej Woli oraz od 2020 roku, również w Jaśle.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, realizuje również zajęcia i pokazy naukowe w ramach innych projektów edukacyjnych. Z pokazami Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego odwiedza szkoły podstawowe, przede wszystkim z obszarów wiejskich na terenie całego Podkarpacia.  Do tej pory projektem tym objęte zostało około 8700 dzieci. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowane są programy edukacyjne takie jak: Odlotowa Fizyka i Chemia czy Sugestia z których skorzystało już ponad 16,5 tysiąca młodych ludzi.   

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi z regionu Fundacja realizuje również projekty badawcze i wspiera system edukacji. W latach 2015 – 2016 r. wspólnie z Politechniką Rzeszowską, prowadziła studia podyplomowe, zaprojektowane dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów został opracowany wspólnie z przedstawicielami firm, dzięki czemu umiejętności, jakie zdobyli uczestnicy odpowiadały wymogom stawianym przez rynek pracy.  

Od listopada 2017 do października 2019 roku Fundacja była partnerem w projekcie edukacyjnym Learn&Fly – współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” jest m.in. członkiem Stowarzyszenia „Wiedza i Społeczeństwo SPiN” – zrzeszającego centra nauki w Polsce, zaangażowana jest w tworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, jak również konsultuje wiele innych inicjatyw i projektów edukacyjnych i popularnonaukowych w regionie.

Od lutego 2022 roku Fundacja powołała swoją filię w Kaliszu. Pierwsze projekty, które realizuje filia to projekt „Odlotowa Chemia i Odlotowa fizyka” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe. Tytuł projektu: Odlotowa Edukacja”. Kolejne ogromne przedsięwzięcie Fundacji to utworzenie w Kaliszu Wytwórni Kreatywności – to multinaukowe warsztaty, angażujące wszystkie cechy dobrego konstruktora. Uczestnicy mierzą się z zadaniami z różnych dziedzin nauki. Wytwórnia Kreatywności to projekt, którego organizatorami są Fundacja oraz Wielkopolski Klaster Lotniczy. Nasi partnerzy strategiczni to Pratt&Whitney, Akademia Kaliska oraz Miasto Kalisz.

Udostępnij: