ODLOTOWA EDUKACJA to bezpłatne zajęcia z chemii i fizyki dedykowane dla uczniów 4, 5 i 6 klas szkół podstawowych. To eksperymenty naukowe, przy pomocy których dokładnie tłumaczone są prawa, zjawiska i reakcje.

Odlotowa Chemia – to zajęcia polegające na przybliżeniu uczniów do świata przyrody i obecności chemii w życiu codziennym. Zajęcia te odbywają się w formie pokazowo-warsztatowej, uczestnicy biorą czynny udział w eksperymentach. Każde zajęcia prowadzone będą przez dwóch specjalistów z zakresu chemii lub nauk pokrewnych. Pokazy z chemii są prezentacją tematycznie dobranych, interesujących, a wręcz fascynujących eksperymentów. Przedstawione będą prawa, które zawierają się w podstawie programowej w szkole, ale również takie wykraczające poza nią. Część warsztatowa ma za zadanie zapoznanie dzieci z podstawowymi prawami chemii i przedstawienie ich w prostej i przystępnej formie. Eksperymenty są realizowane w blokach takich jak np.: reakcje chemiczne, rodzaje związków chemicznych, skala pH i wskaźniki, chemia środków czystości, składniki żywności. Uczniowie dowiadują się między innymi czym różni się zjawisko fizyczne od reakcji chemicznej obserwując efekty obu procesów.

Odlotowa Fizyka – Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania dzieci zjawiskami otaczającego świata, wyrabianie nawyku poszerzani wiedzy, kształtowanie ciekawości poznawczej. Podczas zajęć przedstawiony będzie szereg doświadczeń, które obrazują tajniki zachowań, czynności, i zjawisk zachodzących  w naszym środowisku i życiu. Przewidziane zajęcia polegają na przybliżeniu uczniów do świata przyrody i pokazaniu różnorodności fizyki. Zajęcia prowadzone są przez dwóch specjalistów z zakresu fizyki lub nauk pokrewnych. Pokazy z fizyki są prezentacją tematycznie dobranych eksperymentów. Eksperymenty realizowane są z różnych dziedzin fizyki takich jak: elektrostatyka i elektromagnetyzm, hydrostatyka, mechanika, termodynamika, optyka, akustyka i inne. Uczestnicy poznają prawa dotyczące ładunków elektrycznych i prądu oraz zaobserwują jak zachowują się ładunki płynące np. przez organizm człowieka.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe”, Tytuł projektu „Odlotowa Edukacja”.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizowany na podstawie umowy nr RU_DE-0037/22 zawartej w dniu 07.04.2022r. roku w Poznaniu z Województwem Wielkopolskim.

Udostępnij: