Ścieżki Kopernika

PlanerProjekt „Badanie warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów”

Wnioskodawcą projektu jest ”Konsorcjum popularyzacji badań naukowych – BAKCYL”, w którego skład wchodzą: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Partnerzy są jednymi z największych w regionie Podkarpacia podmiotami, które zajmują się badaniami naukowymi i współpracą z biznesem oraz kształceniem młodzieży w zakresie lotnictwa. Od lat popularyzują naukę w regionie. Prowadzą swoją główną działalność uwzględniając specyfikę regionu i oczekiwania lokalnych społeczności.

Beneficjentem projektu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Spośród zgłoszonych z województwa podkarpackiego klas II liceów ogólnokształcących oraz klas II lub III techników zostanie, w drodze otwartego konkursu, wyłoniona jedna klasa wraz z opiekunem, która realizować go będzie poprzez badania naukowe z techniki, statystyki oraz historii. Organizacja prac będzie wymagała od uczestników współdziałania, właściwego planowania działań oraz zarządzania czasem i posiadanymi środkami.

Celem projektu jest zbadanie możliwości zaprojektowania w rejonie Bieszczadów bezpiecznych lotniczych tras szybowcowych w okolicach miejsc związanych z lotniczą historią regionu. Zbadanie warunków noszeń termicznych i zboczowych w rejonie tych tras umożliwi bezpieczne pokonanie ich szybowcem. Ostatecznie przygotowany zostanie lotniczy przewodnik turystyczny dla pilotów szybowców, którzy w ostatnich latach licznie odwiedzają ośrodki szybowcowe w tym regionie.

Monument to Nicolaus Copernicus

Projekt składa się z kilku etapów badawczych:

  1. Badania ankietowe (pozwolą sprecyzować oczekiwania potencjalnych adresatów przygotowywanego przewodnika),
  2. Badania mające na celu odszukanie ciekawych miejsc historycznych ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa (uczestnicy przeprowadzą szereg wywiadów z osobami, mającymi potencjalną wiedzę na temat miejsc, w których można będzie odszukać ślady zdarzeń lotniczych z okresu II Wojny Światowej na terenach województwa podkarpackiego),
  3. Badania nad możliwością wyznaczenia powietrznych szlaków turystycznych (uczestnicy zbiorą dokumentację fotograficzną i filmową miejsc, które mogą zobaczyć piloci z powietrza, a także wybiorą zapasowe miejsca lądowania, wykonają obliczenia zasięgów, dolotów i czasów lotów potrzebnych do bezpiecznego odbycia każdej wyprawy szybowcem),
  4. Badanie noszeń termicznych i zboczowych w rejonie zaprojektowanych szlaków lotniczych (uczestnicy wykorzystają wiedzę o zachowaniu się ptaków, klasyczne metody wykorzystujące świece dymne w połączeniu z fotografiami i filmami obrazującymi ruch prądów powietrznych oraz metody nowoczesne wykorzystujące urządzenia elektroniczne),
  5. Panele eksperckie Doliny Lotniczej (uczestnicy w ramach doskonalenia własnych umiejętności będą przygotowywać plan badań naukowych o wskazanej przez prowadzącego tematyce),
  6. Badania warunków lotnych i weryfikacja wyników w praktyce (wiedza teoretyczna zostanie przekazana uczestnikom w trakcie spotkań i dyskusji panelowych z ekspertami w tej dziedzinie, zaś wiedza praktyczna, w trakcie lotów szybowcowych),
  7. Przygotowanie turystycznego przewodnika lotniczego przedstawiającego wyniki przeprowadzonych badań (w trakcie realizacji projektu informacje o postępach badań i otrzymywanych wynikach znajdą się na specjalny profilu na portalu społecznościowym),
  8. Promocja i popularyzacja projektu (projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego, lecz jego wyniki zostaną wysłane do stowarzyszeń i klubów zajmujących się tematyką lotniczą oraz zostaną opublikowane w sieci Internet).

W ramach realizacji badań planowanych jest 9 spotkań, z których 3 odbędą się w Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Bezmiechowej. Nad każdym z nich będą czuwały osoby merytorycznie przygotowane. Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami, podczas wyjazdów oraz badań terenowych zapewni zwycięska szkoła.

Udostępnij: